Määräykset ja ohjeet

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

Turvallisuus Ammatillinen koulutus
OPH publication

SORA-maarays-muutoksineen-2020.pdf
(pdf, 3.88 MB)

Lataa

Opetushallitus määrää ammatillisten tutkintojen tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista. Oheinen asiakirja sisältää 9.5.2018 annetun määräyksen OPH-5-2018 sekä sen muutosmääräykset OPH‐2852‐2018, OPH‐1882‐2019 ja OPH‐3093‐2020.

Muutosmääräys OPH-2014-2021

Opetushallitus on antanut muutosmääräyksen (OPH-2014-2021), joka muuttaa määräystä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ammatillisissa koulutuksessa (OPH-5-2018). Muutosmääräys lisää vammaisalan ammattitutkinnon niin sanottuihin SORA-tutkintoihin. Muutos perustuu ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen 20 §:n muuttamiseen. Muutosta sovelletaan 1.8.2021 ja sen jälkeen alkavaan vammaisalan ammattitutkinnon koulutukseen.

Liite

Lisätietoa

Tiedote asetusmuutoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulla