Oppaat ja käsikirjat

Työrauha tavaksi - Kohtaaminen, toimintakulttuuri ja pedagogiikka koulun arjessa

Turvallisuus Perusopetus
Työrauha tavaksi kansikuva

Työrauha tavaksi
(pdf, 2.72 MB)

Lataa

Hyvä työrauha luo perustaa oppimiselle ja auttaa niin oppilaita kuin opettajiakin jaksamaan ja voimaan hyvin. Turvallisuus ja hyvinvointi lisäävät osaltaan myös koulutuksen tuloksellisuutta. Julkisuuteen koulujen työrauhakysymys pääsee kuitenkin usein vain kaikkein vakavimpien, oppilaiden ja opettajien hyvinvointia ja turvallisuutta vaarantavien häiriöiden myötä.

Tähän katsaukseen on koottu monipuolista tutkimustietoa koulujen työrauhasta. Työrauhaa on tarkasteltu eri näkökulmista, ja samalla on pohdittu, millä keinoin sitä voidaan pitää yllä. Mitä työrauhalla ymmärretään? Kenen vastuulla työrauha on? Minkälaisiin ongelmiin voidaan puuttua? Mitä kansainväliset vertailut ja muut tutkimukset kertovat suomalaiskoulujen työrauhasta?

Julkaisu on suunnattu perusopetuksen kehittäjille, kuten opettajille, rehtoreille, kuraattoreille ja koulupsykologeille.

Tutkimusaineisto vahvistaa sen arkihavainnon, että koulujen välillä ja ennen kaikkea niiden sisällä on merkittäviä eroja työrauhassa. Työrauha on myös moniulotteinen ilmiö. Työrauhahäiriöihin vaikuttavat lukuisat tekijät ja niistä vain osaan voidaan puuttua.

On tärkeää tunnistaa ne kehittämisalueet ja puuttumisen kohteet, joihin omalla toiminnalla voidaan vaikuttaa. Opettaja on avainasemassa luokan työrauhan rakentajana ja ylläpitäjänä. Siksi tarkastelussa pohditaan erityisesti opettajan vaikutusmahdollisuuksia.

Katsauksen liitteenä olevan koulujen itsearviointimateriaalin tavoitteena on rohkaista keskustelua työrauhakysymyksistä ja sitä kautta edistää työrauhaa vahvistavia toimintatapoja niin kouluyhteisössä kuin yksittäisen opettajan työssäkin.

Kerralla työrauhaongelmia ei ratkaista, mutta pienin ja määrätietoisin askelein muutos on mahdollinen.

Tekijät
Pirkko Holopainen, Ritva Järvinen, Jorma Kuusela ja Petra Packalen
Julkaisuvuosi
2009
ISBN pdf
978-952-13-4260-8
ISBN painettu
978-952-13-4259-2
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi