Raportit ja selvitykset

Ulkomaalaistaustainen väestö Suomessa liikenne- ja logistiikka-alalla

Koulutuksen kehittäminen Maahanmuuttajakoulutus Aikuiskoulutus
Ulkomaalaistaustainen väestö Suomessa liikenne- ja logistiikka-alalla kansikuva

Ulkomaalaistaustainen väestö Suomessa liikenne- ja logistiikka-alalla
(pdf, 371.2 KB)

Lataa

Koulutusrakenne, työllisyys ja ammatit

Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi -projektissa pilotoitiin aikuisväestön koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointimallia (Dynamo-mallia) liikenne- ja logistiikka-alalla. Pilotoinnin yhteydessä toteutettiin tämä selvitys, jonka tarkoitus on koota yhteen maahanmuuttajia koskevia tietoja koulutusrakenteesta ja työllisyydestä. Selvitys esittää tietoja erityisesti liikenne ja logistiikka-alan työllisten määristä ammattiryhmittäin.

Tekijät
Hannele Savioja
Julkaisuvuosi
2018
ISBN pdf
978-952-13-6506-5
Sarja
Raportit ja selvitykset 2018:11
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi