Raportit ja selvitykset

Vähittäiskaupan osaamistarveraportti

Ennakointi Ammatillinen koulutus
Kannen kuva: Vähittäiskaupan osaamistarveraportti

Vähittäiskaupan osaamistarveraportti
(pdf, 658.89 KB)

Lataa

Opetushallitus toteutti Vähittäiskaupan osaamistarpeiden ennakointihankkeen, jossa ennakointiryhmä tuotti alaa koskevia vaihtoehtoisia skenaarioita ja johti niistä tulevaisuuden osaamistarpeita sekä toimenpide-ehdotuksia alan koulutuksen kehittämiseksi. Ennakointiryhmä koostui usean koulutustoimikunnan jäsenistä ja muista alan asiantuntijoista. Hankkeessa hyödynnettiin niin sanottua VOSE-ennakointimallia. Tässä osaamistarveraportissa on kuvattu hankkeen tulokset.
 

Tekijät
Ulla Taipale-Lehto
Julkaisuvuosi
2016
ISBN pdf
978-952-13-6214-9
Sarja
Raportit ja selvitykset 2016:1
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi