Esitteet

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisy kouluissa ja oppilaitoksissa

Hyvinvointi Kulttuurinen moninaisuus Turvallisuus Perusopetus Lukiokoulutus
Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisy kouluissa ja oppilaitoksissa kansikuva

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisy kouluissa ja oppilaitoksissa
(pdf, 1.77 MB)

Lataa

Väkivaltainen radikalismi eli ääriajattelu tarkoittaa sitä, että väkivaltaa käytetään, sillä uhataan, siihen kannustetaan tai se oikeutetaan aatemaailmalla tai ideologialla perustellen. Äärimmillään radikalisoituminen voi johtaa terroristisiin tekoihin.

Väkivaltaista radikalisoitumista voidaan parhaiten torjua ennaltaehkäisevällä työllä. Ennaltaehkäisy on aina tehokkaampaa kuin seurausten korjaaminen. Ennaltaehkäisy lisää ihmisten turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta sekä vähentää eri väestöryhmien välistä vastakkainasettelua ja yhteiskunnan polarisaatiota. 

Osana opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämää Merkityksellinen Suomessa -ohjelmaa järjestetään lasten ja nuorten parissa työskenteleville koulutusta, joka antaa uutta osaamista monikulttuurisessa työympäristössä toimimiseen. Opetushenkilöstöä ja muita ammattilaisia valmennetaan käymään hankalia keskusteluja, jotka liittyvät muun muassa vihapuheeseen, rasistiseen käytökseen ja radikalisoitumisen signaaleihin. 

Julkaisuvuosi
2018
Sarja
Opetushallitus 1:2018
Julkaisu saatavana kielillä