Raportit ja selvitykset

Vanhuspalveluiden osaamistarveraportti

Koulutuksen kehittäminen Ammatillinen koulutus Terveys- ja hyvinvointialat Yhteiskunnalliset alat
Vanhuspalveluiden osaamistarveraportti kansikuva

Vanhuspalveluiden osaamistarveraportti
(pdf, 614.86 KB)

Lataa

Opetushallitus toteutti Vanhuspalveluiden osaamistarpeiden ennakointihankkeen, jossa ennakointiryhmä tuotti alaa koskevia vaihtoehtoisia skenaarioita ja johti niistä tulevaisuuden osaamistarpeita sekä toimenpide-ehdotuksia alan koulutuksen kehittämiseksi. Ennakointiryhmä koostui kuntoutus- ja liikunta-alan, sosiaalialan sekä terveysalan koulutustoimikuntien jäsenistä ja muista alan asiantuntijoista. Hankkeessa hyödynnettiin niin sanottua VOSE-ennakointimallia. Tässä osaamistarveraportissa on kuvattu hankkeen tulokset.
 

Tekijät
Ulla Taipale-Lehto & Timo Bergman
Julkaisuvuosi
2014
ISBN pdf
978-952-13-5685-8
ISBN painettu
978-952-13-5684-1
Sarja
Raportit ja selvitykset 2013:14
ISSN pdf
ISSN-L 1798-8918
ISSN painettu
ISSN 1798-8918
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi