Määräykset ja ohjeet

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022

Opetussuunnitelma Varhaiskasvatus
Kannen kuva

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022
(pdf, 915.5 KB)

Lataa

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tehtävänä on antaa yhteinen perusta paikallisille suunnitelmille. Perusteasiakirja ohjaa varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä sekä edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista koko maassa. Perusteasiakirja sisältää viittauksia varhaiskasvatusta ohjaavaan lainsäädäntöön sekä ohjeita paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen ja kehittämiseen. 

Kunnan, kuntayhtymän tai yksityisen palveluntuottajan tulee valmistella ja ottaa käyttöön näiden perusteiden mukainen paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma elokuussa 2022.

Painettuna julkaisu on tilattavissa verkkokaupasta.

Julkaisuvuosi
2023
ISBN pdf
978-952-13-6864-6
ISBN painettu
978-952-13-6794-6
Sarja
Määräykset ja ohjeet 2022:2a
ISSN pdf
1798-8888
ISSN painettu
1798-887X
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi