Oppimateriaali

Venäläiset aakkoset

Vieraat kielet

Oppimateriaalissa voi tutustua kyrillisten kirjaimien ääntämiseen ja kirjoitustapaan. Sivustolla voi myös harjoitella äänteiden ja kirjainten tunnistamista sekä kirjoittaa sanelun mukaan. Opittuja taitoja pääsee testaamaan BINGO-pelissä.