Oppaat ja käsikirjat

Vertaisarvioinnin arviointialueet ja -kriteerit ammatilliseen koulutukseen

Laatu ja kehittäminen Ammatillinen koulutus
Vertaisarvioinnin arviointialueet ja -kriteerit ammatilliseen koulutukseen -julkaisun kansikuva.

Vertaisarvioinnin arviointialueet ja -kriteerit ammatilliseen koulutukseen
(pdf, 1.23 MB)

Lataa

Tämä opas sisältää kansalliseen vertaisarviointiin tarkoitetut arviointialueet ja -kriteerit ammatilliseen koulutukseen.

Oppaan lähtökohta on olla käytännönläheinen, ja se auttaa vertaisarvioijia arvioimaan koulutusorganisaation toimintaa ja organisaatiota kehittämään omaa toimintaansa. Kukin arviointialue on rakennettu niin, että se sisältää EQAVET-laatuympyrän eri vaiheet ja siten, että sen voi ottaa yksin vertaisarvioinnin kohteeksi. Johdannossa kerrotaan vertaisarviointikriteeristön rakenteesta, sisällöstä ja eri käyttömahdollisuuksista. Lisäksi oppaassa esitellään eri arviointialueet ja esimerkkejä kriteereistä.

Tämä opas on laadittu osana Euroopan unionin rahoittamaa ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan koordinaatiopisteiden toimintaa tukevaa hanketta (Project Nr 586540-EPP-1-2017-1-FI-EPPKA3-EQAVET-NRP). Vertaisarviointikriteerien kehittämistyö on tapahtunut koulutuksen järjestäjien ja Opetushallituksen edustajista koostuvassa työryhmässä.
 

Julkaisuvuosi
2019
ISBN pdf
978-952-13-6584-3
ISBN painettu
978-952-13-6583-6
Sarja
Oppaat ja käsikirjat 2019:1a
ISSN pdf
1798-8969
ISSN painettu
1798-8950
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi