Vertaisarvioinnin arviointiväline - Laadunvarmistusmallin neljännen vaiheen arviointi ja vertaisarviointiprosessin parantaminen

Laatu ja kehittäminen Ammatillinen koulutus
Vertaisarvioinnin arviointivälineen kansikuva.

Vertaisarvioinnin arviointiväline - Laadunvarmistusmallin neljännen vaiheen arviointi ja vertaisarviointiprosessin parantaminen
(pdf, 261.91 KB)

Lataa

Vertaisarvioinnin arviointivälineen tarkoituksena on edistää vertaisarvioinnin tulosten hyödyntämistä ja lisätä arvioinnin kohteena olleen ammatillisen koulutuksen järjestäjän vertaisarvioinnista saamaa hyötyä.

Vertaisarvioinnin arviointiväline täydentää Vertaisarvioinnin vaikuttavuusopasta ja Eurooppalaisen vertaisarvioinnin opasta. 

Oppaassa käydään läpi vertaisarviointiprosessin arvioinnin vaiheet vertaisarvioinnin tulosten perusteella tehtävistä toimenpiteistä ja niiden seurantaan käytetyistä mittareista näiden toimenpiteiden vaikutuksiin. Vertaisarvioinnin arviointiprosessissa on otettu huomioon oppilaitosten edellytykset ja vertaisarvioinnin laatu, mutta pääpaino on kuitenkin vertaisarvioinnin jälkeisillä toimilla ja vertaisarviointien tulosten perusteella tehtävillä parannuksilla ja muutoksilla.

ISBN pdf
978-952-13-4968-3
ISBN painettu
978-952-13-4967-6
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi