Vertaisarvioinnin vaikuttavuusopas - Vertaisarviointien vaikuttavuuden varmistaminen ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi Euroopassa

Laatu ja kehittäminen Ammatillinen koulutus
Vertaisarvioinnin vaikuttavuusoppaan kansikuva.

Vertaisarvioinnin vaikuttavuusopas-Vertaisarviointien vaikuttavuuden varmistaminen ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi Euroopassa
(pdf, 928.84 KB)

Lataa

Vertaisarvioinnin vaikuttavuusopas on suunnattu organisaatioille, jotka pyrkivät parantamaan kansallisten ja eurooppalaisten vertaisarviointien vaikuttavuutta.

Vertaisarvioinnin vaikuttavuusopas auttaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja niiden toimintayksiköitä organisoimaan ja toteuttamaan menestyksellisesti vertaisarvioinnin kaikki vaiheet ja varmistamaan, että vertaisarvioinnin tuloksilla on vaikutusta. Vertaisarvioinnin vaikuttavuusopas on laadittu yhteistyössä eurooppalaisten ammatillisen koulutuksen toimijoiden kanssa EU-komission rahoittamassa projektissa. Opas on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä ammatillisen koulutuksen käyttöön laaditun Eurooppalaisen vertaisarvioinnin oppaan (European Peer Review Manual for VET) kanssa.

Julkaisuvuosi
2011
ISBN pdf
978-952-13-4913-3
ISBN painettu
978-952-13-4912-6
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi