Raportit ja selvitykset

Vieraskieliset perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa 2010-luvulla

Kansainvälistyminen Kotoutuminen Kulttuurinen moninaisuus Maahanmuuttajakoulutus Tilastot Valmistava opetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Vieraskieliset perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa 2010-luvulla

vieraskieliset_perusopetuksessa_ja_toisen_asteen_koulutuksessa_2010-luvulla.pdf
(pdf, 15.85 MB)

Lataa

Vieraskieliset-raportti antaa kattavan kuvan vieraskielisistä perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Raportissa vieraskielisiksi on katsottu muut kuin suomen-, ruotsin ja saamenkieliset. Siinä kuvataan vieraskielisiä ja vertaillaan koko maan tietoihin tai suomen-, ruotsin- ja saamenkielisiin.

Julkaisussa on myös ruotsinkielinen luku, jossa käsitellään tilastoja vieraskielisistä ruotsinkielisessä koulutuksessa.

Julkaisussa käsitellään mm. seuraavia aiheita: oppilaiden määriä perusopetuksessa ja opiskelijoiden määriä toisen asteen koulutuksessa esimerkiksi eri koulutusaloilla, tutkinnon suorittaneiden määriä ja heidän sijoittumisensa jatkokoulutukseen ja työelämään sekä koulutuksen läpäisyä. Siinä on myös tilastoja vieraskielisistä ruotsinkielisessä koulutuksessa, vieraskielisestä väestöstä ja koulutustasosta sekä kansainvälisen vertailun.

Tekijät
Marianne Portin (toim)
Julkaisuvuosi
2017
ISBN pdf
978-952-13-6392-4
ISBN painettu
978-952-13-6391-7
Sarja
Raportit ja selvitykset 2017:10
ISSN pdf
1798-8926
ISSN painettu
1798-8918
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi