Oppaat ja käsikirjat

Viittomakieliset oppilaat perusopetuksessa

Opetus ja ohjaus Opetussuunnitelma Perusopetus
Viittomakieliset oppilaat perusopetuksessa

Viittomakieliset oppilaat perusopetuksessa
(pdf, 1.63 MB)

Lataa

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaan viittomakielisten opetuksessa erityisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaiden viittomakielistä identiteettiä ja tietoisuutta omasta kulttuuristaan ja viittomakielisestä yhteisöstä. Viittomakieltä käyttävät oppilaat voivat olla kuuroja, huonokuuloisia tai kuulevia. Perusopetuslain mukaan kuulovammaisille tulee tarvittaessa antaa opetusta myös viittomakielellä. Lain perusteluiden mukaan ainakin viittomakieltä ensimmäisenä kielenä oppineille kuuroille opetus tulee antaa viittomakielellä.
Julkaisuvuosi
2016
ISBN pdf
978-952-13-6247-7
ISBN painettu
978-952-13-6246-0
Sarja
Oppaat ja käsikirjat 2016:2
ISSN pdf
1798-8969
ISSN painettu
1798-8950
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi