Raportit ja selvitykset

VIP-verkosto 2018–2020

Erityinen tuki Hyvinvointi Oppilas- ja opiskelijahuolto Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus
Kannen kuva

VIP-verkosto 2018-2020
(pdf, 4 MB)

Lataa

Opetushallituksen raportissa VIP-verkosto 2018–2020 kuvataan keväällä 2018 käynnistyneen ensimmäisen kolmivuotisen kauden toimintaa. VIP-verkoston kehittämistyössä painottui kaksi kärkeä: ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki sekä vaativan erityisen tuen monialainen tuki. VIP-verkosto toimii kansallisella tasolla ja alueellisesti viidellä yhteistoiminta-alueella sekä kehittäen eri teemoihin liittyvää tukea. VIP-verkostotyö kattaa varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman ohjausryhmän päättämät keskeiset tavoitteet kehittämis- ja yhteistyöverkostojen perustamiseksi olivat monialaisen yhteistyön kehittäminen, toimintakulttuurin muutokset, osaamisen vahvistaminen ja yhteistyö opettajankoulutuksen ja tutkimuksen kanssa. VIP-verkosto järjesti seminaareja, webinaareja ja erilaisia täydennyskoulutuksia, sekä julkaisi erilaisia ohjaus- ja tukimateriaaleja, tilausselvityksiä ja tietoiskuja.

Raportti sisältää myös kyselyarvioinnin tulokset sekä johtopäätökset, jotka antavat suuntaviivoja tulevalle toiminnalle. Arvioinnin toteuttivat dosentti Jyrki Huusko (Itä-Suomen yliopisto) ja dosentti Tanja Äärelä (Lapin yliopisto) syksyn 2020 aikana. Hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelman mukaisesti VIP-verkosto vakiinnutetaan vuosina 2021–2022.

Julkaisuvuosi
2021
ISBN pdf
978-952-13-6770-0
Sarja
Raportit ja selvitykset 2021:11
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi