Opetushallitus kerää ja julkaisee vuosittain tilastot ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja henkilöstön ulkomaanjaksoista. Tilastointi koskee kaikkia opiskelijoita, jotka ovat ammatilliseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa sekä sen parissa työskenteleviä opettajia ja muuta henkilöstöä. Ammatillisten oppilaitosten kansainvälistä liikkuvuutta on tilastoitu vuodesta 2008 lähtien.

Opiskelijaliikkuvuus infografiikkana

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien ulkomaanjaksojen määrä jäi neljännekseen aikaisemmasta. Suomesta lähteviä opiskelijoita oli 996, Suomeen tulevia 819.
Erasmus+ -ohjelma on ammatillisessa koulutuksessa tärkein opiskelijaliikkuvuuden mahdollistaja ja sen merkitys on entisestään kasvanut. Vuonna 2020 ohjelmaa hyödynsi 87 % Suomesta lähteneistä opiskelijoista ja 79 % tänne tulleista opiskelijoista.
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien ulkomaanjaksojen top 5 -maata olivat Espanja, Ruotsi, Saksa, Alankomaat ja Portugali. Espanjaan lähti 238 opiskelijaa, Portugaliin 43. Tulijoita oli eniten Saksasta, Alankomaista, Ranskasta, Espanjasta ja Japanista. Saksasta tuli 122 opiskelijaa ja Japanista 50. Lähtijöistä naisia oli 59 %, tulijoista 45 %.