Opetushallitus kerää ja julkaisee vuosittain tilastot ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja henkilöstön ulkomaanjaksoista. Tilastointi koskee kaikkia opiskelijoita, jotka ovat ammatilliseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa sekä sen parissa työskenteleviä opettajia ja muuta henkilöstöä. Ammatillisten oppilaitosten kansainvälistä liikkuvuutta on tilastoitu vuodesta 2008 lähtien.

Opiskelijaliikkuvuus infografiikkana

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien ulkomaanjaksojen määrä Suomesta ja Suomeen nousi vuonna 2022. Suomesta lähti 6,2 % samana vuonna opintonsa aloittaneista ulkomaanjaksolle.
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien ulkomaanjaksojen määrä Suomesta ja Suomeen nousi vuonna 2022. Suomesta lähti 6,2 % samana vuonna opintonsa aloittaneista ulkomaanjaksolle.

Ammatillisen koulutuksen opettajien ja muun henkilöstön liikkuvuus Suomesta ja Suomeen elpyi tuhansilla henkilöillä vuonna 2022.

Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle rahoitti 80 % opiskelijoiden ulkomaanjaksoista vuonna 2022.

Monimuotoliikkuvuuden osuus ulkomaanjaksoista oli 11–13 % Suomesta ja Suomeen suuntautuvassa liikkuvuudessa.
Työelämässä oppiminen koulutussopimuksella on yleisin syy opiskelijoiden ulkomaanjaksoille.