Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus tarjoavat oppilaille, opiskelijoille, opettajille ja oppilaitosten henkilökunnalle väylän hankkia arvokasta kansainvälistä osaamista ja kokemusta. Kahdessa eri hankkeessa tuotettiin muun muassa oppilaitoksille, päättäjille ja kansainvälistymistä tukevien ohjelmien toteuttajille joukko suosituksia, joiden avulla edistää kansainvälisyyden tasa-arvoa.

Kuvituskuva: tytöt tekemässä ryhmätyötä

Oppilaitokset ovat kansainvälistyneet, mutta tilastot paljastavat, että esimerkiksi ulkomaanjaksoille lähteminen ei ole tasa-arvoista. Kaikilla koulutusasteilla sukupuoli, sosioekonominen tausta ja asuinalue ohjaavat sitä, ketkä hankkivat kansainvälistä osaamista ja ketkä eivät.

Määritelmällisesti kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo tarkoittaa yhdenvertaisia mahdollisuuksia kansainvälisyyteen sukupuolesta, sosioekonomisesta taustasta, erityisryhmään kuulumisesta, etnisestä taustasta tai asuinpaikasta riippumatta.

Tasa-arvon voi nähdä myös muodollisena mahdollisuuksien tasa-arvona, jolloin huomio on esteiden ja syrjivien käytäntöjen poistamisessa. Toinen näkökulma on tosiasiallinen tulosten tasa-arvo, jossa sallitaan positiivinen erityiskohtelu osallisuuden varmistamiseksi.

Korkeakouluopiskelijat tekevät eniten ulkomaanjaksoja. Korkeakouluissa mahdollisuuksien tasa-arvo onkin saavutettu, koska paikkoja riittää kaikille halukkaille lähtijöille. Silti tosiasiallinen tasa-arvo ei toteudu, koska kaikki opiskelijaryhmät eivät ole yhtä aktiivisia lähtijöitä. Muodollinen tasa-arvo ei tavoitteena riitä, vaan tarvitaan erityistä tukea niille, joita tilastoissa näkyy vähemmän.