Opetushallitus kerää vuosittain tilastot peruskoulujen ja lukioiden opettajien ja muun henkilöstön kansainvälisestä liikkuvuudesta. Tilastoinnissa ovat mukana henkilöstön työmatkat Suomesta ulkomaille sekä ulkomaalaisten opettajien ja muun henkilöstön vierailut suomalaisiin kouluihin.