Poikkeustilanteissa opettajan on tärkeä saada ohjausta ja tukea oppilaitosjohdolta sekä vertaistukea kollegoilta ja eri vertaisryhmiltä. Tärkeitä ovat oman työyhteisön etäkokoukset ja muut yhteydenpitomahdollisuudet fyysisestä etäisyydestä huolimatta.

Kuvituskuva: nainen näyttää läppäriltä jotain

Tekstiä täydennetty 7.4.2020.

Poikkeusoloissa työyhteisön omat etäkokoukset ovat entistä tärkeämpiä, ja niiden ajankohdista ja toteutustavoista sekä kokousten tavoitteista on hyvä sopia yhdessä. Varsinaisten etäkokousten lisäksi myös epävirallisemmat viestinnän tavat eri välineitä hyödyntäen ovat tarpeellisia. Yhteisistä työvälineistä, viestinnän kanavista ja niiden käyttötavoista on hyvä sopia työyhteisössä.

Opetusalan verkostojen, verkkosivustojen ja Facebook-ryhmien kautta voi saada hyödyllistä tietoa muiden kehittämistä ratkaisuista ja jakaa omia vinkkejä. Sosiaalisen median keskusteluryhmissä voi myös kysyä neuvoa ja saada täsmäapua hyvinkin haastaviin tilanteisiin opetus- ja ohjausjärjestelyissä.

Verkostoitumisessa ja vertaistuen saamisessa ja jakamisessa on tärkeä muistaa oppilaiden ja opiskelijoiden tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät säädökset.