Opettajan on tärkeä saada ohjausta ja tukea oppilaitosjohdolta sekä vertaistukea kollegoilta ja eri vertaisryhmiltä. Oman työyhteisön etäkokoukset ja muut yhteydenpitomahdollisuudet ovat tärkeitä fyysisestä etäisyydestä huolimatta.

Kuvituskuva: nainen näyttää läppäriltä jotain

Tekstiä päivitetty 24.6.2020

Opetusalan verkostojen, verkkosivustojen ja Facebook-ryhmien kautta voi saada hyödyllistä tietoa muiden kehittämistä ratkaisuista ja jakaa omia vinkkejä. Sosiaalisen median keskusteluryhmissä voi myös kysyä neuvoa ja saada täsmäapua hyvinkin haastaviin tilanteisiin opetus- ja ohjausjärjestelyissä. 

Verkostoitumisessa ja vertaistuen saamisessa ja jakamisessa on tärkeä muistaa oppilaiden ja opiskelijoiden tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät säädökset.