Sinisellä pohjalla keskustelevia hahmoja.

Millaisia navigointitaitoja tarvitaan tietotulvassa? Mitä on uusi kirjoittaminen? Miten nettilukutaitoja voi ohjata?

Monimuotoisissa tekstimaailmoissa tarvitaan yhteistyötaitoja, luovuutta ja kriittisyyttä sekä uudenlaisia tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Tällä sivulla perehdytään näihin monilukutaidon ulottuvuuksiin ja annetaan ideoita opetukseen.