Usein kysyttyä

Etäopetus perusopetuksessa

Keywords: Lainsäädäntö Perusopetus

Oppivelvollisuusikäisten perusopetus järjestetään lähiopetuksena. Lähiopetuksen kuuluu opettajan antama opetus koulun osoittamassa turvallisessa opiskeluympäristössä työsuunnitelmassa määriteltyinä työaikoina. Perusopetuslaki ei mahdollista opetuksen järjestämistä etäopetuksena, jossa oppilas valitsee itse opiskelun ajan ja paikan. Opetuksessa voidaan kuitenkin hyödyntää etäyhteyksiä esimerkiksi videon tai tietokoneen välityksellä, kunhan edellä mainitut lähiopetuksen kriteerit täyttyvät.

Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus voidaan sen sijaan perusopetuslain mukaan järjestää osaksi tai kokonaan etäopetuksena.

Sovellettava lainsäädäntö

Perusopetuslaki 29 § 1 momentti
Perusopetuslaki 46 § 9 momentti
Perusopetuslaki 30 §
Perusopetuslaki 23 §

 

Asiasanat

oppilaan oikeudet, etäopetus, etäyhteyksiä hyödyntävä opetus