Usein kysyttyä

Jos opintojakso koostuu useammasta saman oppimäärän moduulista, opintojaksosta annetaan yksi arvosana. Koskeeko tämä tilannetta, jossa opintojakso muodostuu oppimäärän valtakunnallisesta valinnaisesta moduulista ja paikallisista valinnaisista opinnoista?

Keywords: Opetussuunnitelma Lukiokoulutus Yleissivistävä koulutus

Ei. Kyseinen määräys koskee vain opintojaksoja, joissa on yhdistetty valtakunnallisia moduuleita (pakollisia tai valinnaisia) samaan opintojaksoon. Näin ollen paikallisista valinnaisista opinnoista annetaan oma arvosana, vaikka se olisi osa ns. integroitua opintojaksoa. Näin toteutuu myös se arviointiin liittyvä määräys, että oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen opintopisteiden mukaan painotettuna aritmeettisena keskiarvona.

Näin saatua arvosanaa voidaan toki korottaa opiskelijan antamien muiden näyttöjen perusteella. Muita näyttöjä voivat olla esimerkiksi paikallisista valinnaisista opinnoista saadut arvosanat.

Paikallisia valinnaisia opintoja ei nimitetä moduuleiksi, vaan ne ovat itsessään jo opintojaksoja.