Usein kysyttyä

Kotiopetukseen siirtyminen

Keywords: Lainsäädäntö Perusopetus

Suomessa ei ole koulupakkoa, vaan oppivelvollisuus. Oppilaan eroaminen koulusta ja siirtyminen huoltajien vastuulla olevaan kotiopetukseen perustuu huoltajien ilmoitukseen, eikä opetuksen järjestäjä voi kieltää kotiopetukseen siirtymistä. Kotiopetuksessa olevan lapsen asuinkunta nimeää tutkivan opettajan, joka valvoo oppivelvollisen edistymistä.

Lapsen huoltajia on tarpeen informoida heidän vastuustaan huolehtia, että oppivelvollisuus tulee suoritettua, oppivelvollisuuden valvontaan liittyvistä käytännön asioista sekä siirtymiseen liittyvistä muutoksista lapsen oikeuksiin (oppimateriaalien maksuttomuus ja mahdolliset tukitoimet eivät koske kotiopetusta).

 

Sovellettava lainsäädäntö
Perusopetuslaki 25 § ja 26 §