Usein kysyttyä

Koulun alueelta poistuminen

Keywords: Lainsäädäntö Perusopetus

Perusopetuslain mukaan oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Lain mukaan opetuksen järjestäjä hyväksyy koululle järjestyssäännöt tai muut soveltuvat järjestysmääräykset.

Järjestyssäännöissä voidaan kieltää koulun alueelta poistuminen kouluajalla ilman opetukseen liittyvää syytä. Opetukseen liittyvä syy voi olla esimerkiksi liikuntatunti koulun alueen ulkopuolella tai luokkaretki. Jos koulun alueelta poistumista ei ole järjestyssäännöissä tai -määräyksissä kielletty, koulun alueelta koulupäivän aikana poistuvaa ei oppilasta voida ojentaa kurinpitokeinoilla, ellei hän ole lisäksi ollut poissa opetuksesta ilman lupaa.

Koulun alueelta luvattomasti tai vapautuksen saatuaan poistuva oppilas ei ole enää koulun vastuulla, kun taas koulun alueen ulkopuolella järjestettävään opetukseen tai muuhun opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan osallistuva oppilas on koulun vastuulla.

Jos oppilas poistuu koulun alueelta tupakoidakseen sen ulkopuolella, ei häntä voida koulun kurinpitokeinoilla ojentaa, mikäli koulun alueelta poistuminen ei ole kiellettyä. Samalla on huomioitava, että oppilas on 15 vuotta täytettyään toiminnastaan rikosoikeudellisessa vastuussa ja iästä riippumatta vahingonkorvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta myös koulualueen ulkopuolella.

Sovellettava lainsäädäntö
Perusopetuslaki 35 § 1 mom. ja 29 § 1 ja 4 mom.


Asiasanat

oppilaan velvollisuudet, tupakointi