Usein kysyttyä

Avainsanat: Ukraina Aikuiskoulutus Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Vapaa sivistystyö

Tilapäisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneet opiskelijat eivät ole Suomessa oppivelvollisia, jos heillä ei ole kotikuntaa Suomessa.

Perusopetusta vastaavan koulutuksen suorittaneet ukrainalaiset opiskelijat voivat hakeutua aineopiskelijoiksi aikuisten perusopetukseen tai aikuislukioon esimerkiksi opiskelemaan suomea tai ruotsia. Tällöin opiskelu on maksullista. 

Opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua myös vapaan sivistystyön koulutukseen. Vapaassa sivistystyössä opetus on pääsääntöisesti maksullista. Tilapäisen suojelun piirissä olevilla ei ole oikeutta vapaan sivistystyön opiskelijamaksujen alentamiseen tarkoitettuihin opintoseteleihin.

Jos opiskelijalle laaditaan kunnassa tai TE-toimistossa kotoutumissuunnitelma, johon vapaassa sivistystyössä järjestetty kotouttava suomen tai ruotsin kielen koulutus hyväksytään, koulutus on opiskelijalle maksuton ja oppilaitoksen ylläpitäjä saa koulutuksesta sadan prosentin valtionosuusrahoituksen. Kunta voi laatia tilapäisen oleskeluluvan saaneelle kotoutumissuunnitelman henkilön pyynnöstä ja mikäli kunta katsoo henkilön sitä tarvitsevan.

Tilapäisen suojelun piirissä olevan nuoren opiskeluvaihtoehtona voi hänen tavoitteidensa ja koulutuksen järjestäjän tarjonnan mukaan olla tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA), joka alkaa 1.8.2022. Siihen voi hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. TUVA-koulutuksessa oletetaan opiskelijalla olevan riittävä peruskielitaito, mutta opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa voidaan painottaa erityisesti koulutuksen alussa opiskelukielen taidon kehittämiseen liittyviä opintoja.

Myös ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen on vapaa hakeutumisoikeus, ja tilapäistä suojelua saavat henkilöt voivat hakea opintoihin samoin edellytyksin kuin Suomen kansalaiset. Tällöin heillä ei kuitenkaan ole oikeutta opetuksen edellyttämiin maksuttomiin oppimateriaaleihin eikä työvälineisiin, -asuihin ja -aineisiin. Koulutuksen järjestäjä voi halutessaan nämä kuitenkin maksutta antaa. Ammatillinen tai lukiokoulutus eivät välttämättä kuitenkaan ole ensisijainen vaihtoehto ukrainalaisille opiskelijoille, koska opiskelukielen taitoa ei vielä ole. Kielitaidon kartuttamiseen on kuitenkin mahdollista saada tukea opintojen aikana.

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/mihin-koulutuksiin-perusopetusta-v…