Usein kysyttyä

Mitä tehdään leirikouluja ja kevätretkiä varten kerätyille rahoille?

Keywords: Koronavirus Koronajärjestelyjen purkaminen Perusopetus

(Päivitetty 30.4.2020)

Pienimuotoisia luokkaretkiä ja leirikouluja voidaan toteuttaa hygieniaohjeita noudattaen. Luokkaretken voi tehdä esimerkiksi luontoon oman opetusryhmän kanssa ja opetusta voidaan toteuttaa ulkona. Kouluissa voidaan miettiä, onko kerättyjä varoja mahdollista käyttää johonkin mukavaan etänä tapahtuvaan toimintaan jo kevätlukukauden aikana. Yhteistä uutta tekemistä voi suunnitella koko luokan tai ryhmän voimin.

Jos luokka tai ryhmä on olemassa vielä kesän jälkeen, voidaan suunniteltu leirikoulu tai retki siirtää seuraavalle lukuvuodelle. Vaikka luokkaa tai ryhmää ei enää uuden lukuvuoden alkaessa olisi, voidaan yhdessä päättää, että retki toteutetaan esimerkiksi vanhempainyhdistyksen ja koulun yhteistyönä.

Jos muita vaihtoehtoja ei ole ja yhdessä kerättyjä varoja joudutaan palauttamaan, noudatetaan ensisijaisesti sitä, mitä etukäteen on mahdollisesti sovittu rahojen palauttamisesta leirikoulun tai retken peruuntuessa tai oppilaan siirtyessä toiseen luokkaan tai kouluun. Jos sopimusta ei ole etukäteen tehty, huoltajien tulisi sopia asiasta. Opetushallitus suosittaa, että kerätyt rahat palautetaan noudattaen samaa periaatetta kuin niiden käyttämisessä tulisi noudattaa: kaikille huoltajille palautetaan oppilasta kohti laskettu tasasuuruinen summa.

Opetushallituksella ei ole toimivaltaa määrätä, mitä oppilaiden ja huoltajien keräämille varoille tulisi tehdä, jos niitä ei voida käyttää suunniteltuun tarkoitukseen.

Mikäli leirikoulua tai retkeä varten kerätyt varat on annettu opetuksen järjestäjälle, tämä päättää niiden palauttamisesta.