Usein kysyttyä

Mitä tehdään leirikouluja ja retkiä varten kerätyille rahoille?

Keywords: Koronajärjestelyjen purkaminen Koronavirus Perusopetus

Teksti tarkastettu 28.3.2022

Kouluissa voidaan miettiä, onko retkiä ja leirikouluja varten kerättyjä varoja mahdollista käyttää johonkin mukavaan toimintaan. Yhteistä uutta tekemistä voi suunnitella koko luokan tai ryhmän voimin.

Jos muita vaihtoehtoja ei ole ja yhdessä kerättyjä varoja joudutaan palauttamaan, noudatetaan ensisijaisesti sitä, mitä etukäteen on mahdollisesti sovittu rahojen palauttamisesta leirikoulun tai retken peruuntuessa tai oppilaan siirtyessä toiseen luokkaan tai kouluun. Jos sopimusta ei ole etukäteen tehty, huoltajien tulisi sopia asiasta. Opetushallitus suosittaa, että kerätyt rahat palautetaan noudattaen samaa periaatetta kuin niiden käyttämisessä tulisi noudattaa: kaikille huoltajille palautetaan oppilasta kohti laskettu tasasuuruinen summa.

Opetushallituksella ei ole toimivaltaa määrätä, mitä oppilaiden ja huoltajien keräämille varoille tulisi tehdä, jos niitä ei voida käyttää suunniteltuun tarkoitukseen.

Mikäli leirikoulua tai retkeä varten kerätyt varat on annettu opetuksen järjestäjälle, tämä päättää niiden palauttamisesta.

17.12.2020 Poistettu viittaukset keväällä peruuntuneisiin retkiin

 

Suora linkki tähän vastaukseen https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/mita-tehdaan-leirikouluja-ja-retki…