Usein kysyttyä

Miten ammatillisen koulutuksen työpaikalla järjestettävä koulutus ja näytöt toteutetaan?

Keywords: Koronavirus Ammatillinen koulutus

Työpaikalla järjestettävää koulutusta suositellaan jatkettavaksi, jos se on työpaikan puolesta mahdollista ja koulutuksen järjestäjä ja työnantaja arvioivat, että työympäristö on turvallinen opiskelijalle. Koulutuksen järjestäjä vastaa opiskelua ja työpaikan turvallisuutta koskevasta tiedonvaihdosta työpaikkojen kanssa. 

Entä jos työpaikka on suljettu?

Tavoitteena on, että opiskelijan opinnot jatkuisivat ilman tarpeettomia viivästyksiä myös silloin, kun opiskelua työpaikalla ei voi jatkaa. Opiskelijan kanssa sovitaan henkilökohtaisesti vaihtoehtoisista osaamisen hankintatavoista sekä osaamisen osoittamisesta. Suunnitelmat kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS).

Osaamisen hankkiminen

Jos opiskelu työpaikalla keskeytyy, koulutuksen järjestäjän tulee suunnitella yhdessä opiskelijan kanssa vaihtoehtoisia tapoja osaamisen hankkimiseen. Opiskelijan tilannetta arvioidaan kokonaisvaltaisesti. Tilalle voidaan sopia esimerkiksi etäopiskeluun soveltuvia kokonaisuuksia. 

Myös uusissa opetusjärjestelyissä täytyy varmistaa, että opiskelija saa tarvitsemaansa ohjauksen ja tuen. Opetus- ja ohjausjärjestelyissä on huomioitava erityisesti ne opiskelijat, jotka eivät pysty opiskelemaan itsenäisesti tai hyödyntämään erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä tai verkkoyhteyksiä.

Jos työpaikalla järjestettävää koulutusta on mahdollista siirtää myöhempään ajankohtaan ilman, että se viivästyttää kohtuuttomasti opiskelijan valmistumista, voidaan sopia työnantajan kanssa uudesta ajankohdasta. 

Osaamisen osoittaminen (näytöt)

Näytöt voidaan perustelluista syistä järjestää myös muualla kuin työpaikalla, kuten simuloiduissa ympäristöissä tai oppilaitoksen työelämälähtöisissä opetusympäristöissä. Näytön arviointia on mahdollista täydentää muulla osaamisen arvioinnilla, joka tehdään tutkinnon perusteissa määrättyjen ammattitaidon osoittamistapojen puitteissa.

Omia opintoja koskevissa kysymyksissä kannattaa olla ensisijaisesti yhteydessä omaan ammatilliseen oppilaitokseen.