Usein kysyttyä

Miten koronatartunnoista ja -altistumisista viestitään huoltajille?

Keywords: Koronavirus Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus

Päivitetty 30.11.2021

Koronatartunta tai altistuminen koronavirukselle on salassa pidettävä terveystieto, eikä siitä saa kertoa ulkopuolisille. Varhaiskasvatuksen toimipaikka tai koulu voi tiedottaa yleisellä tasolla tartunnasta tai altistumisesta, kunhan yksittäisten henkilöiden terveystietoja ei paljastu. Tiedottamisen tulee tapahtua niin yleisellä tasolla, että ei ole yksilöitävissä, kenestä on kyse.

Paikalliset terveysviranomaiset vastaavat tartuntojen jäljittämisestä, karanteeniin ja eristykseen asettamisesta sekä oireisten ohjeistuksesta. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjä, varhaiskasvatuksen yksityinen palveluntuottaja sekä toimipaikat ja koulut voivat tehdä yhteistyötä viestinnässä terveysviranomaisten kanssa, jos lapsella, nuorella tai henkilöstön jäsenellä havaitaan koronatartunta tai toimitiloissa on koronavirukselle altistuneita.

Opetushallitus suosittelee avoimuutta koronatartunnoista ja altistumisista huoltajille viestittäessä. Avoimuus tukee hyvää varhaiskasvatuksen, koulun ja kodin yhteistyötä ja lisää luottamusta. 

Paikallinen terveysviranomainen sekä varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjä päättävät tiedottamisen käytännön järjestämisestä. 

30.11.2021 Päivitetty koskemaan myös varhaiskasvatusta ja esiopetusta

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/miten-koronatartunnoista-ja-altist…