Usein kysyttyä

Avainsanat: Arviointi ja todistukset Opetus ja ohjaus Osaamisen arviointi Perusopetus

Oppilas voi olla vain yhdessä perusopetuksen koulussa oppilaana. Mikäli oppilas siirtyy esimerkiksi talvikaudeksi huoltajien mukana toiselle paikkakunnalle, tulee huoltajien hakea koulupaikkaa uudesta asuinkunnasta. Koulupaikka määräytyy huoltajien asuinkunnan mukaan. 

Oppilaalle kirjoitetaan aiemmasta koulusta erotodistus.   

Kun huoltaja muuttaa jälleen asuinpaikkakuntaa, esimerkiksi takaisin aiemmalle asuinpaikkakunnalleen, hakee huoltaja koulupaikkaa aiemmasta asuinkunnasta. Oppilaalle annetaan erotodistus siitä koulusta, josta hän on lähdössä.  

Tulee huomioida, että muuttava lapsi ei ehkä palaa siihen kouluun, jossa oli oppilaana ennen muuttoa, mikäli asuinpaikkakunnalla on useampia kouluja oppilaaksiottoalueen läheisyydessä.

 

Suora linkki tähän kysymykseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/miten-koulunvaihtotilanteessa-toimitaan-ja-millainen-todistus-oppilaalle-annetaan