Usein kysyttyä

Avainsanat: Koronavirus Perusopetus

Päivitetty 2.8.2022

Koronaviruspandemian takia perusopetuslain 18 §:n mukaisissa erityisissä opetusjärjestelyissä olleilla tai kotiopetukseen siirtyneillä oppilailla on aina oikeus palata lähiopetukseen.

Esi- ja perusopetuksessa ja muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei opetuksen järjestäjä ole myöntänyt hänelle erityisestä syystä tilapäisesti vapautusta eli oikeutta olla poissa. 

Oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartunnasta mahdollisesti aiheutuvan vakavan taudin riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon. Poissaolon tarpeellisuuden pitäisi ensisijaisesti perustua lääkärin arvioon.  

Opetushallitus suosittelee, että poissaolon sijasta riskiryhmiin kuuluvien opetus järjestettäisiin erityisinä opetusjärjestelyinä etäopetuksena. 

Jos oppilas ei voi esimerkiksi omaan terveydentilaan liittyvistä syistä osallistua lähiopetukseen, hänelle on mahdollista tehdä yksilökohtainen päätös perusopetuslain 18 §:n mukaisista erityisistä opetusjärjestelyistä. Opetus voidaan tällöin antaa poikkeuksellisesti esimerkiksi etäopetuksena. Tällainen järjestely voi tulla kysymykseen riskiryhmiin kuuluvien, kotiin jäävien oppilaiden osalta. Järjestely on mahdollinen ainoastaan yksittäisten oppilaiden osalta terveydellisin perustein. Päätöksenteossa voidaan hyödyntää lääkärin arviota. Perusopetuslain mukaiset erityiset opetusjärjestelyt ovat olleet mahdollisia jo ennen koronavirusepidemiaa. 

Koronavirusepidemian yhteydessä yhdenvertaisuusvaltuutettu on suositellut, että mahdollisuus erityisiin opetusjärjestelyihin tarjottaisiin yhtäläisesti myös lapsille, jotka ovat perustellusti poissa opetuksesta perheenjäsenensä terveydentilan vuoksi, jos erityisiä opetusjärjestelyitä tehdään lapsille, jotka kuuluvat riskiryhmiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus suosittelevat, että näin toimittaisiin väliaikaisesti akuutin koronavirusepidemian ajan.

Lue lisää Opetushallituksen poissaolo-ohjeesta (alla).

2.8.2022 päivitetty tekstiä ja linkityksiä vastaamaan syyslukukauden 2022 alun tilannetta.

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/miten-toimitaan-jos-lapsi-tai-oppilas-kuuluu-riskiryhmaan-tai-jos-heidan-perheissaan