Usein kysyttyä

Avainsanat: Ukraina Perusopetus

Ukrainan opetusministeriö tarjoaa Ukrainan opetussuunnitelman mukaisia opintoja etäopetuksena. Etäopetusta on tarjolla sekä reaaliaikaisesti että tallenteina. Suomessa olevat ukrainalaiset lapset ja nuoret voivat hyödyntää tätä mahdollisuutta, mutta velvollisuutta etäopetukseen osallistumiseen heillä ei ole. Ensisijainen vaihtoehto heille on suomalainen koulu.

Suomalainen koulu tai sen henkilöstö ei myöskään vastaa Ukrainan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen antamisesta eikä opintojen sisällöstä tai etenemisestä.

Opetuksen järjestäjä voi kuitenkin edesauttaa Ukrainan opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen osallistumista esimerkiksi tarjoamalla etäopiskeluun turvallisen valvotun tilan, tietokoneen ja nettiyhteyden. Kunta voi käyttää valvonnassa suostumuksen perusteella kunnan eri henkilöstöryhmiin kuuluvia sekä rekrytoida ukrainalaisia huoltajia mahdollisuuksien mukaan. 

Etäopetukseen osallistuminen valmistavassa opetuksessa

Perusopetukseen valmistavan opetuksen viikkotuntimäärä voi yhdeksän kuukauden aikana vaihdella joustavasti. Tämä mahdollistaa oppilaiden osallistumisen Ukrainan opetusministeriön tarjoamaan etäopetukseen, jos esimerkiksi perusopetuksen päättövaiheessa olevan oppilaan huoltaja niin haluaa ja kunta/opetuksen järjestäjä päättää viikkotuntimäärän vaihtelusta.

Etäopetukseen osallistuminen perusopetuksessa

Oppilaan opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin perusopetuslaissa (18 §) säädetään ja määrätään, jos oppilaalla katsotaan joltakin osin ennestään olevan perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot tai perusopetuksen oppimäärän suorittaminen olisi oppilaalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta. 

Jos oppilas vapautetaan perusopetuslain 18 §:n perusteella jonkin oppiaineen opiskelusta, hänelle tulee järjestää muuta opetusta tai ohjattua toimintaa. Ukrainan opetussuunnitelman mukainen opetus voidaan katsoa tällaiseksi korvaavaksi opetukseksi, jos opetuksen järjestäjä niin päättää. 

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/pitaako-suomessa-olevien-ukrainala…