Usein kysyttyä

Saako ulkopuolinen tulla kouluihin tai oppilaitoksiin vapaasti?

Keywords: Koronavirus Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus

Päivitetty 4.4.2022

Perusopetus, lukio-opetus ja ammatillinen koulutus on lain mukaan julkista, mutta oikeutta opetuksen seuraamiseen voidaan rajoittaa perustellusta syystä. Opetuksen seuraaminen ei oikeuta puuttumaan opetukseen tai vaikuttamaan oppilaiden mielipiteisiin.

Koulussa ja koulun alueella ei saa ilman koulun lupaa jakaa materiaalia. Jos on ilmeistä, että henkilö pyrkii vaikuttamaan oppilaiden tai opiskelijoiden mielipiteisiin, koulun alueelle pääsy voidaan etukäteen kieltää.

Häiritsevästi ja epäasiallisesti käyttäytyvää henkilöä voidaan pyytää poistumaan koulusta tai koulun pihalta. Jos henkilö ei noudata poistumispyyntöä, koulu voi ottaa yhteyttä poliisiin. Koulun alueella luvatta oleva henkilö voi syyllistyä julkisrauhan rikkomiseen.

30.12.2021 päivitetty vastaamaan voimassa olevia suosituksia.

15.10.2021 tekstin ensimmäistä kappaletta päivitetty voimassa olevien suositusten mukaiseksi.

4.4.2022 päivitetty vastaamaan voimassaolevia suosituksia

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/saako-ulkopuolinen-tulla-kouluihin…