Usein kysyttyä

Voidaanko varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa järjestää retkiä koronavirusaikana?

Keywords: Koronavirus Esiopetus Varhaiskasvatus

Päivitetty 6.4.2022

Varhaiskasvatuksen järjestäjällä on vastuu turvallisesta oppimisympäristöstä. Tämä koskee myös varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa järjestettäviä retkiä. Varhaiskasvatuksen järjestäjät harkitsevat paikallisen epidemiatilanteen mukaan, voidaanko retkiä järjestää.  Kukin varhaiskasvatuksen järjestäjä määrittelee sopivat käytännöt ja ohjeistaa toimimaan niiden mukaisesti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 1.3.2022 antaman suosituksen mukaan isoja yhteistilaisuuksia järjestettäessä huomioidaan väljyys- ja hygieniatekijät.  Lisäksi kiinnitetään huomiota väljyyteen ja hygieniaan sekä pyritään tarvittaessa pitämään varhaiskasvatusryhmät erillään. Myös varhaiskasvatuksen henkilöstön tulisi toimia mahdollisimman paljon saman lapsiryhmän kanssa. 

Retkiä voidaan toteuttaa, jos väljyys- ja hygieniasuosituksia on mahdollista noudattaa.

Luonnossa ja rakennetussa ympäristössä retkeily sekä ympäristön tutkiminen ovat tärkeä osa varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa järjestettävät retket rikastavat pedagogista suunnittelua ja toimintaa. Retkeilyn avulla lapset saavat osallisuuden kokemuksia ja innostusta liikkumiseen. Retkeilyn aikana harjoitellaan myös turvallisen liikkumisen sääntöjä ja ryhmässä toimimista.  

Mikäli retkien toteuttaminen edellyttää kuljetuksia, on perusteltua toteuttaa ne soveltuvin osin THL:n koulukuljetuksista antaman ohjeen mukaisesti. Kuljetuksissa on tärkeää noudattaa kansallisia ja paikallisia suosituksia ja ohjeita suojavarusteista, kuten maskeista. Retken ohjelma suunnitellaan niin, että voidaan välttää lähikontakteja muiden ryhmien ja ulkopuolisten kanssa.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen monialaiseen yhteistyöhön kuuluu myös yhteistyö kunnan eri palveluiden kanssa. Kunnissa on alettu järjestää kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kanssa erillisiä vierailu- tai toiminta-aikoja lapsiryhmille tai toimintaa on toteutettu ulkotiloissa tai virtuaalisina satuhetkinä.

30.12.2021 päivitetty vastaamaan OKM:n ja THL:n 22.12. antamaa suositusta.

18.10. 2021 päivitetty vastaamaan OKM:n ja THL:n 12.10. annettuja suosituksia  opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille 

6.8.2021 tekstiin on päivitetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön uusi suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana.

6.4.2022 päivitetty vastaamaan OKM:n ja THL:n voimassaolevia suosituksia

Suora linkki tähän vastaukseen https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/voidaanko-varhaiskasvatuksessa-ja-…