Usein kysyttyä

Avainsanat: Esiopetus Perusopetus

Teksti tarkastettu 29.7.2022

Ei voi. Lukuvuonna 2022–2023 varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö sekä taiteen perusopetus järjestetään normaaliolojen lainsäädännön mukaisesti. 

Tämä tarkoittaa sitä, että lukuvuosina 2020–2021 ja 2021–2022 voimassa ollut perusopetuslain 20 a § ei ole enää 31.7. 2022 jälkeen voimassa.  Perusopetus järjestetään siis lähiopetuksena, eikä siirtyminen sen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin eli etäopetukseen ole enää 1.8. 2022 alkaen mahdollista. Valtioneuvosto ja THL seuraavat koronatilannetta ja tilanteen niin vaatiessa valmistelevat lainsäädäntöä ja suosituksia.

Jos oppilas ei voi esimerkiksi omaan terveydentilaan liittyvistä syistä osallistua lähiopetukseen, hänelle on mahdollista tehdä yksilökohtainen päätös perusopetuslain 18 §:n mukaisista erityisistä opetusjärjestelyistä kuten etäopetuksesta.

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/voiko-perusopetuksen-jarjestaja-tai-koulu-paattaa-itse-siirtymisesta-etaopetukseen