Usein kysytyt kysymykset


Olemme koonneet tälle sivulle tietoa Opetushallituksen eri osa-alueista. Jos et löydä vastausta, niin voit lähettää kysymyksesi lomakkeella, joka löytyy sivun alalaidasta.

295 aiheeseen liittyvää kysymystä

KA120 Voiko organisaatio hakea konsortion akkreditointia kevyessä menettelyssä, jos sillä on yksittäinen ammatillisen koulutuksen peruskirja? Entä päinvastoin?

Keywords Kansainvälistyminen Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Ei. Muutosta yksittäisestä akkreditoinnista konsortioon tai päinvastoin pidetään merkittävänä kansainvälistymisstrategian muutoksena, joten hakijan on toimitettava täydellinen hakemus vakiomenettelyssä. 

Voiko liikkuvuutta hyödyntää myös muihin ammattitaitokilpailuihin kuin Skills–kilpailuihin?

Keywords Kansainvälistyminen Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kyllä, kun kilpailu on kansainvälinen alakohtainen tapahtuma, jossa ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden taitojen kilpailullinen esittely on keskeistä ammatillisen koulutuksen kokemusten, osaamisen ja teknologisten innovaatioiden edistämisessä, tunnustamisessa ja vaihdossa. Tapahtumat toteutetaan yritysten, ammatillisen koulutuksen järjestäjien, kauppakamareiden ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien läheisessä yhteistyössä, jossa tavoitteena on parantaa ammatillisen koulutuksen houkuttelevuutta ja huippuosaamista.

Pitääkö EuroSkills/WorldSkills -kilpailijoiden olla oppilaitoksessa opiskelijoina?

Keywords Kansainvälistyminen Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kilpailijan tulee olla - kuten osallistujan muissakin ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeissa - opiskelija tai vastavalmistunut (valmistunut 12 kuukauden sisällä).

Ohjelmaoppaan mukaan myös Euroopan ulkopuoliset maat ovat akkreditoiduille organisaatioille mahdollisia. Voiko globaaliliikkuvuuden avustusta käyttää myös ohjelmamaiden ulkopuolella tapahtuviin ammattitaitokilpailuihin?

Keywords Kansainvälistyminen Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kyllä, akkreditoidut voivat hakea ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeessa (KA121-VET) globaaliliikkuvuuden avustusta WorldSkills -kilpailuihin osallistumiseen. (Opiskelijaa tukevan henkilöstön osalta määrittelyt täsmentyvät myöhemmin.)

Miten uuden ohjelmakauden toimintoja voidaan käyttää ammattitaitokilpailuihin (EuroSkills ja WorldSkills) ja niihin valmentautumiseen?

Keywords Kansainvälistyminen Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Liikkuvuushankkeissa voi hyödyntää uutta aktiviteettia “Participation in Skills Competitions”. Lyhytkestoisen (KA122-VET) liikkuvuushankkeen saaneille organisaatioille kohteena voivat olla vain ohjelmamaat. Liikkuvuustoiminnan akkreditoinnin (KA120-VET) saaneille organisaatioille kohteena voivat olla sekä ohjelmamaat että kumppanimaat (nk. globaali liikkuvuus).

Ammattitaitokilpailuihin valmentautuminen voi olla teemana myös kumppanuushankkeissa tai pienimuotoisissa kumppanuushankkeissa. Myös ammatillisen koulutuksen huippuyksiköissä voi löytyä yhteyksiä kilpailutoimintaan.

Mistä tiedän, mitä kyselyitä ja tiedonkeruita on tulossa oppilaitoksille lähitulevaisuudessa?

Keywords Johtaminen ja hallinto Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus

Tiedonkeruut ja aineistot  -sivustolta voit löytää tietoja varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjille suunnatuista kyselyistä ja tiedonkeruista, niiden sisällöstä ja aikataulusta sekä tiedonkeruista syntyvistä aineistoista. Tällaisia kyselyitä ja tiedonkeruita kouluille ja oppilaitoksille tekevät muun muassa Opetushallitus, Tilastokeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.

Sivuston tarkoitus on auttaa oppilaitoksia organisoimaan omaa toimintaansa niin, että oppilaitokset saisivat sivustolta kootusti tietoa siitä, mitä kyselyitä ja tiedonkeruita on tulossa ja millaisia tuloksia niistä on saatu.

Miten hygieniaosaaminen osoitetaan ravintola- ja catering-alan perustutkinnossa

Keywords Arviointi ja todistukset Osaamisen arviointi Tutkinnon perusteet Ammatillinen koulutus

Ravintola- ja catering-alan työtehtävissä vaaditaan hyväksytysti suoritettu hygieniapassi. Hygieniapassi on oltava elintarvikealan toimijalla, joka käsittelee elintarvikehuoneistossa pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Hygieniaosaaminen osoitetaan suorittamalla hygieniapassi hyväksytysti.

Nykyiset ravintola- ja catering-alan perustutkinnon perusteet (OPH-2707-2017) tulivat voimaan 1.8.2018 ja silloin sai vielä hygieniapassin soveltuvan tutkinnon tai koulutuksen perusteella. Elintarvikelain (1397/2019, 27 §) muutoksen jälkeen hygieniapassia ei enää myönnetä soveltuvan elintarvikealan tutkinnon tai koulutuksen perusteella vaan kaikkien on mentävä hygieniapassitestiin. Muutos on ollut voimassa 1.1.2020 alkaen. Tutkinnon tai koulutuksen perusteella ennen 31.12.2019 myönnetty hygieniapassi on edelleen voimassa lainmuutoksen jälkeen.

Tutkinnon perusteiden mukaan opiskelijan tulee noudattaa hygienialainsäädäntöä. Tutkintotodistuksen saa vain, jos opiskelija on suorittanut Ruokaviraston virallisen hygieniapassitestin hyväksytysti.

Miten korona vaikuttaa opiskelijavaihtoihin?

Keywords Koronavirus Kansainvälistyminen Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Kansainvälinen harjoittelu Nordplus Korkeakoulutus Nordplus-ohjelma north2north

Oppilaitokset, korkeakoulut ja muut vaihto-ohjelmia ja hankkeita toteuttavat organisaatiot päättävät kansainvälisten toimintojensa toteuttamisesta sekä sopivat kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvistä toimenpiteistä yhdessä yhteistyöorganisaatioidensa kanssa. Toiminnassa tulee seurata ja noudattaa koronaan liittyvää viranomaisohjeistusta. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL antoi 2.2.2021 oppilaitoksille suosituksen Suomeen tai Suomesta ulkomaille suuntautuvan lyhytaikaisen opiskelijavaihdon tilapäisestä keskeyttämisestä koronatilanteen takia. Lyhytaikaisella opiskelijavaihdolla tarkoitetaan lyhyitä intensiivikursseja, kieli- ja kulttuurivaihtoja, retkiä ja leirikouluja sekä muita lukukautta lyhyempiä vaihtojaksoja. Suositus koskee uusia, suosituksenantopäivän jälkeen alkavia vaihtoja.

Suosituksen mukaan täyden lukukauden tai -vuoden mittaisia opiskelijavaihtoja voidaan edelleen toteuttaa turvallisuusohjeet huomioiden.

Lisätietoja saa esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön koronaan liittyvistä UKK-vastauksista korkeakoulutukselle ja tutkimukselle:

 • Miten koronavirus vaikuttaa EU:n Erasmus-opiskelijavaihtoihin tai Suomessa opiskelevien kv. tutkinto-opiskelijoiden tilanteeseen?
 • Voiko opiskelijavaihtoja järjestää koronaepidemian aikana?

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/miten-korona-vaikuttaa-opiskelijav…

 

Miten koronavirus vaikuttaa Erasmus+ -ohjelmaan tai muihin kansainvälisiin ohjelmiin ja toimintoihin?

Keywords Koronavirus Kansainvälistyminen Erasmus+ Euroopan solidaarisuusjoukot Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa Nordplus-ohjelma

Päivitetty 17.2.2021

Koronavirustilanne vaikuttaa Opetushallituksen toimeenpanemiin kansainvälisiin rahoitusohjelmiin monella tavalla. Pyrimme kuitenkin joustaviin ratkaisuihin rahoittamiemme hankkeiden kanssa – sekä kansainvälisten vaihtojen että muiden yhteistyöhankkeiden kohdalla.

Peruuntuneiden tai siirtyneiden liikkuvuusjaksojen kuluista on mahdollista hakea korvausta. Käynnissä olevien hankkeiden kansainvälisiä toimintoja on mahdollista siirtää myöhempään ajankohtaan tai perua. Vaihtoehtona on myös hankekausien pidentäminen, jotta suunniteltu toiminta saadaan toteutettua.

Epidemia-tilanteen salliessa ei ohjelmien näkökulmasta ei ole esteitä käynnistää fyysisiä ulkomaanjaksoja, jos viranomaisohjeet ja matkustusmääräykset sen sallivat ja jos liikkuvuusjakson toteuttaminen on lähettävälle ja vastaanottavalle organisaatiolle mahdollista.

Suositamme seuraamaan viranomaisohjeita ja olemaan yhteydessä yhteistyökumppaneihin. Kehotamme huomioimaan erityisesti THL:n 2.2.2021 antaman suosituksen, joka suosittaa lyhytaikaisen kansainvälisen opiskelijavaihdon keskeyttämistä. Suositus koskee uusia, 2.2.2021 jälkeen alkavia opiskelijavaihtoja

Esimerkiksi Erasmus+ - ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmissa  liikkuvuusjaksot voidaan aloittaa virtuaalisesti, jos niiden aloittaminen paikan päällä kohdemaassa ei poikkeusolojen vuoksi ole mahdollista.

Kansainvälisissä hankkeissa olevat organisaatiot ja henkilöt saavat apua myös ohjelmakohtaisista neuvontaosoitteista:

 • Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle: erasmus.yleissivistava(at)oph.fi
 • Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle: erasmus.ammatillinen(at)oph.fi
 • Erasmus+ korkeakoulutukselle: erasmus(at)oph.fi
 • Erasmus+ aikuiskoulutukselle: erasmus.aikuiskoulutus(at)oph.fi
 • Erasmus+ nuorisoalalle: nuoriso(at)oph.fi
 • Erasmus+ Sport: sport(at)oph.fi
 • Euroopan solidaarisuusjoukot: nuoriso(at)oph.fi
 • Luova Eurooppa: kulttuuri(at)oph.fi
 • Kansalaisten Eurooppa: kansalaisteneurooppa(at)oph.fi
 • Nordplus: kenneth.lundin(at)oph.fi, kristiina.Savikurki(at)oph.fi
 • EDUFI-harjoittelu: kv-hakulomake(at)oph.fi
 • EDUFI Fellowship, EDUFI Winter School ja The Finnish Government Scholarship Pool -apuraha: paivi.jokinen(at)oph.fi, tarja.makela(at)oph.fi, marjaana.kopperi(at)oph.fi 
 • Virkamiesvaihto: ritva.ukkonen(at)oph.fi
 • Suomen kieli ja kulttuuri: skk(at)oph.fi
 • Kansainväliseen toimintaan liittyvät valtionavustukset / yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus: erasmus.yleissivistava(at)oph.fi
 • Kansainväliseen toimintaan liittyvät valtionavustukset /ammatillinen koulutus: erasmus.ammatillinen(at)oph.fi

17.2.2021 tarkennettu vastausta THL:n suosituksen mukaiseksi

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/miten-koronavirus-vaikuttaa-erasmu…

 

Miten oppilaan ruotsin kielen opetus tulee järjestää, jos oppilas opiskelee S2-oppimäärän mukaisesti?

Keywords Perusopetus

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan opetus järjestetään ottaen huomioon oppilaiden edellytykset. Eri oppiaineissa ilmeneviä vaikeuksia voidaan ennaltaehkäistä ja oppimista tukea erilaisilla eriyttämisen keinoilla ja tukimuodoilla. Jos oppiaineen tavoitteiden saavuttaminen hyväksytysti ei tuesta huolimatta ole oppilaalle mahdollista, oppimäärä voidaan yksilöllistää. Kieli- ja kulttuuritausta ei sellaisenaan voi olla syynä oppimäärän yksilöllistämiseen. Oppilaan opiskelu voidaan myös järjestää osittain toisin, jos perusopetuksen oppimäärän suorittaminen olisi oppilaalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta (Perusopetuslaki 628/1998, 18 §). Vapauttamiseen oppimäärän opiskelusta tulee olla erityisen painavat syyt ja se perustuu jokaisen oppilaan kohdalla yksilölliseen harkintaan. Vapauttamisesta oppiaineen opiskelusta tehdään hallintopäätös perusopetuslain 18 §:n perusteella.

Näytetään 21-30/295