Usein kysytyt kysymykset


Olemme koonneet tälle sivulle tietoa Opetushallituksen eri osa-alueista. Jos et löydä vastausta, niin voit lähettää kysymyksesi lomakkeella, joka löytyy sivun alalaidasta.

265 aiheeseen liittyvää kysymystä

KA120 Voiko akkreditoimaton organisaatio, jolle myönnetään lyhytkestoinen hanke apurahojen hakukierroksella (keväällä 2021) olla jäsenenä akkreditoidussa konsortiossa?

Keywords Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Tämä sääntö tullaan määrittelemään vuosittaisessa ohjelmaoppaassa ja alustavien tietojen mukaan kyllä, mutta  organisaatio voi olla oman lyhytkestoisen hankkeen lisäksi samanaikaisesti jäsenenä korkeintaan yhdessä konsortiossa samalla sektorilla. 

KA120 Voiko akkreditoitu organisaatio myöhemmin toteuttaa lyhytkestoisen (akkreditoimattoman) hankkeen?

Keywords Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Samalla sektorilla: Ei, akkreditoidut organisaatiot eivät voi toimittaa hakemusta lyhytkestoisesta hankkeesta.  

Eri sektoreilla: Kyllä, organisaatio voi olla akkreditoitu yhdellä sektorilla ja toimittaa samanaikaisesti hakemuksen lyhytkestoisesta (akkreditoimattomasta) hankkeesta toisella sektorilla. 

KA120 Voiko akkreditointia hakeva organisaatio olla oman akkreditointihakemuksensa lisäksi jäsenenä konsortiossa?

Keywords Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Tämä sääntö tullaan määrittelemään vuosittaisessa ohjelmaoppaassa ja alustavien tietojen mukaan kyllä, mutta organisaatio voi olla oman akkreditoinnin lisäksi jäsenenä korkeintaan yhdessä konsortiossa samalla sektorilla. 

KA120 Voiko konsortion koordinaattoriorganisaationa akkreditointia hakeva organisaatio sisällyttää myös oman organisaationsa liikkuvuustoiminnan konsortiohakemukseen?

Keywords Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Kyllä, silloin hakemuksessa tulee selkeästi osana samaa akkreditointihakemusta määritellä sekä konsortion liikkuvuustoiminnan tavoitteet ja toiminta että organisaation omat liikkuvuustoiminnan tarpeet ja toiminta.

KA120 Onko mahdollista toimittaa yksi akkreditointihakemus yksittäisenä organisaationa ja toinen hakemus konsortion koordinaattoriorganisaationa samalla sektorilla?

Keywords Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Ei, hakijaorganisaatio ei voi toimittaa kahta akkreditointihakemusta samalla sektorilla, vaikka toinen hakemuksista olisi tehty yksittäisenä organisaationa ja toinen konsortion koordinaattoriorganisaationa 

KA120 Voiko akkreditointia hakea useammalla kuin yhdellä sektorilla?

Keywords Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Kyllä mikäli organisaatio järjestää näiden sektoreiden koulutusta ja täyttää hakukelpoisuuden kriteerit, mutta kunkin sektorin osalta on toimitettava erilliset hakemukset.  

Sektorit ovat yleissivistävä koulutus, ammatillinen koulutus tai aikuiskoulutus.  

Miten koronavirus vaikuttaa Erasmus+ -ohjelmaan tai muihin kansainvälisiin ohjelmiin ja toimintoihin?

Keywords Koronavirus Kansainvälistyminen Erasmus+ Euroopan solidaarisuusjoukot Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa Nordplus-ohjelma

Päivitetty 6.7.2020

Koronavirustilanne vaikuttaa Opetushallituksen toimeenpanemiin kansainvälisiin rahoitusohjelmiin monella tavalla. Pyrimme kuitenkin joustaviin ratkaisuihin rahoittamiemme hankkeiden kanssa – sekä kansainvälisten vaihtojen että muiden yhteistyöhankkeiden kohdalla.

Peruuntuneiden tai siirtyneiden liikkuvuusjaksojen kuluista on mahdollista hakea korvausta. Käynnissä olevien hankkeiden kansainvälisiä toimintoja on mahdollista siirtää myöhempään ajankohtaan tai perua. Vaihtoehtona on myös hankekausien pidentäminen, jotta suunniteltu toiminta saadaan toteutettua.

Epidemia-tilanteen hellittäessä ei ohjelmien näkökulmasta ei ole esteitä käynnistää fyysisiä ulkomaanjaksoja, jos matkustusmääräykset sen sallivat ja jos liikkuvuusjakson toteuttaminen on lähettävälle ja vastaanottavalle organisaatiolle mahdollista. Suositamme seuraamaan viranomaistiedotusta ja olemaan yhteydessä yhteistyökumppaneihin.

Esimerkiksi Erasmus+ - ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmissa syksyn liikkuvuusjaksot voidaan aloittaa virtuaalisesti, jos niiden aloittaminen paikan päällä kohdemaassa ei poikkeusolojen vuoksi ole mahdollista.

Kansainvälisissä hankkeissa olevat organisaatiot ja henkilöt saavat apua myös ohjelmakohtaisista neuvontaosoitteista:

 • Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle: comenius [at] oph.fi
 • Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle: erasmus.ammatillinen [at] oph.fi
 • Erasmus+ korkeakoulutukselle: erasmus [at] oph.fi
 • Erasmus+ aikuiskoulutukselle: grundtvig [at] oph.fi
 • Erasmus+ nuorisoalalle: nuoriso [at] oph.fi
 • Erasmus+ Sport: Sport [at] oph.fi
 • Euroopan solidaarisuusjoukot: nuoriso [at] oph.fi
 • Luova Eurooppa: kulttuuri [at] oph.fi
 • Kansalaisten Eurooppa: kansalaisteneurooppa [at] oph.fi
 • Nordplus: kenneth.lundin [at] oph.fi, kristiina.Savikurki [at] oph.fi
 • EDUFI-harjoittelu: kv-hakulomake [at] oph.fi
 • EDUFI Fellowship, EDUFI Winter School ja The Finnish Government Scholarship Pool -apuraha: paivi.jokinen [at] oph.fi, tarja.makela [at] oph.fi, marjaana.kopperi [at] oph.fi 
 • Virkamiesvaihto: ritva.ukkonen [at] oph.fi
 • Suomen kieli ja kulttuuri: skk [at] oph.fi
 • Kansainväliseen toimintaan liittyvät valtionavustukset / yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus: paula.mattila [at] oph.fi 
 • Kansainväliseen toimintaan liittyvät valtionavustukset /ammatillinen koulutus: hanna.autere [at] oph.fi 

 

Onko varhaiskasvatuksen tiloissa mahdollista toteuttaa esimerkiksi kuntoutusta?

Keywords Koronavirus Oppilas- ja opiskelijahuolto Varhaiskasvatus

Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjeistaa verkkosivuillaan, että terapiaa, kuntoutusta tai vastaavaa lapsen tarvitsemaa tukea voidaan toteuttaa varhaiskasvatuksen tiloissa huomioiden hygieniasuositukset.

Voidaanko kuvauksia järjestää varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa koronaepidemian aikana?

Keywords Koronavirus Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 4.8.2020 antaman suosituksen mukaan isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä ja muiden kuin lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai varhaiskasvatuksen alueella vältetään.

Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjät harkitsevat paikallinen epidemiatilanne huomioon ottaen, voidaanko kuvausta järjestää. Paikallisen epidemiatilanteen mukaisesti kuvaus voidaan siirtää myös järjestettäväksi keväällä. Ryhmäkuvien osalta kuvauksen tarjoajilta voidaan kysyä uudenlaisia ratkaisuja ryhmäkuvien ottamiseen, kuten yksilökuvista digitaalisesti muodostettaviin ryhmäkuvakollaaseihin. Kukin varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjä määrittelee sopivat käytännöt ja ohjeistaa perheitä toimimaan niiden mukaisesti.

Kuvauksen järjestäminen on hygienia- ja väljyyssuositukset huomioon ottaen helpointa järjestää ulkotiloissa. Myös ulkotiloissa on tärkeää huomioida suositusten mukaiset etäisyydet muihin kuvattaviin. Jos valokuvauksen järjestäminen ei ole mahdollista ulkotiloissa, sisätiloissa kuvaamisessa on tärkeää ottaa huomioon, että tilan on oltava riittävän väljä ja mahdollistettava kuvattavien etäisyydet kuvaustilanteessa. Varhaiskasvatuksen osalta on hyvä ottaa huomioon lasten ikä ja kehitystaso, jos lapsi tarvitsee esimerkiksi kuvaukseen osallistuakseen aikuisen läheisyyttä, eikä etäisyyksiä toisiin olisi tällöin pidettävä. Olisi harkittava, onko tarkoituksenmukaista tuoda varhaiskasvatukseen, opetukseen ja koulutukseen osallistuvia samaan sisätilaan kuvausten vuoksi. Mikäli samaa tilaa on kuitenkin käytettävä, tilaa olisi suositeltavaa tuulettaa ja noudattaa siivous- ja hygieniasäännöksiä, samaan aikaan tilassa olla vain yksi ryhmä sekä kuvauksien välissä tulee olla riittävästi aikaa. Jos sisätiloissa kuvataan, tulee kuvaajalla olla asianmukainen suojavarustus, jossa noudatetaan voimassa olevaa suositusta suojavarusteista, kuten maskeista. THL:n ja OKM:n suosituksen mukaan isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä ja opettajien kokoontumisia vältetään, joten koko koulun eikä koko henkilökunnan yhteiskuvia tulisi Opetushallituksen näkemyksen mukaan ottaa.

Käytetäänkö kouluissa tai varhaiskasvatuksessa kasvomaskeja?

Keywords Koronavirus Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö

Päivitettety 19.8.2020 (tarkennus koulukuljetuksista ja opetustilanteista koulun tilojen ulkopuolella)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittaa kasvomaskin käyttöä toisten ihmisten suojaamiseksi tietyissä tilanteissa niiden sairaanhoitopiirien alueella, joissa on esiintynyt koronatartuntoja viimeisen kahden viikon aikana. Suosituksen ulkopuolelle jäävät tässä vaiheessa tilat ja tilanteet, jossa toistuvasti sama, toisilleen tuttu ryhmä kokoontuu sisätiloihin pidemmäksi aikaa. Näitä ovat esimerkiksi päiväkodit ja koulut sekä erilaiset harrastusryhmät.

Maskia voi kuitenkin halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet. THL:n mukaan kasvomaski ei sovellu lapsille. Maskin ohjeiden mukainen käyttö onnistuu viidentoista vuoden iästä alkaen.

Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää tartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville henkilöille:

 • Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja on vaikea välttää.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopaikasta, kuten lentokentältä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Kasvomaskia voi käyttää alueellisen viranomaisen suosituksen mukaan myös muissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.

Perusopetuksessa ei anneta suositusta maskin käytöstä myöskään koulukuljetusten aikana tai opetukseen liittyvissä tilanteissa, joissa liikutaan koulun tilojen ulkopuolella. THL ei ole antanut suositusta kasvomaskien käytöstä toisen asteen koulutuksessa. Lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa maskia voi halutessaan käyttää oppilaitoksessa tapahtuvassa koulutuksessa niissä tilanteissa, joissa turvavälien noudattaminen ei ole mahdollista. Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa noudatetaan työnantajan ohjeita. 

Näytetään 21-30/265