311 aiheeseen liittyvää kysymystä

Avainsanat Lainsäädäntö Perusopetus

Suomessa ei ole koulupakkoa, vaan oppivelvollisuus. Oppivelvollisuuden suorittamisen aloittaminen huoltajien vastuulla olevassa kotiopetuksessa sekä oppilaan eroaminen koulusta ja siirtyminen kotiopetukseen perustuu huoltajien ilmoitukseen, eikä opetuksen järjestäjä voi kieltää oppivelvollisuuden suorittamista kotiopetuksessa.  Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollinen suorittaa oppivelvollisuuden. Kotiopetuksessa olevan oppivelvollisen edistymistä valvoo oppivelvollisen asuinkunta. Käytännössä kunta nimeää tutkivan opettajan, joka valvoo oppivelvollisen edistymistä.

Lapsen huoltajia on tarpeen informoida heidän vastuustaan huolehtia, että oppivelvollisuus tulee suoritettua, oppivelvollisuuden valvontaan liittyvistä käytännön asioista sekä kotiopetuksessa aloittamiseen tai siihen siirtymiseen liittyvistä muutoksista lapsen oikeuksiin koulussa tapahtuvaan opiskeluun verrattuna (oppimateriaalien maksuttomuus ja mahdolliset tukitoimet eivät koske kotiopetusta).

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/kotiopetukseen-siirtyminen-perusopetuksessa

 

Avainsanat Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa koulutuksen laajuus määritellään yhä tunteina. Laajuus muutetaan opintopisteiksi siten, että oppilaan 27 tunnin työpanos vastaa yhtä opintopistettä. Niitä ei kannata pyöristää tasaluvuiksi, jotta valtakunnallinen yhdenmukaisuus pisteytyksessä säilyisi, vaan siirtymäkauden aikana käytetään desimaaleja (siirtymäkausi: ennen seuraavia opetussuunnitelman perusteita).

Avainsanat Taiteen perusopetus

Opetussuunnitelmaan tulee merkitä opetustuntien rinnalle, mitä ne tarkoittavat opintopisteinä (esim. suluissa).

Avainsanat Taiteen perusopetus

Kyllä, teknisetkin opetussuunnitelman muutokset on hyväksyttävä paikallisen käytännön mukaisesti.

Avainsanat Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa koulutuksen laajuus määritellään yhä tunteina. Laajuus muutetaan opintopisteiksi siten, että oppilaan 27 tunnin työpanos vastaa yhtä opintopistettä. Niitä ei kannata pyöristää tasaluvuiksi, jotta valtakunnallinen yhdenmukaisuus pisteytyksessä säilyisi, vaan siirtymäkauden aikana käytetään desimaaleja (siirtymäkausi: ennen seuraavia opetussuunnitelman perusteita).

Avainsanat Taiteen perusopetus

Suostumusten hallinnan prosessista voit lukea lisää Opetushallituksen erillisestä julkaisusta:

Avainsanat Taiteen perusopetus

Näissä tilanteissa, kun oppilaitoksen ylläpitäjällä on opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämislupa, se on silloin taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitettu koulutuksen järjestäjä.

Avainsanat Taiteen perusopetus

Näissä tilanteissa, kun oppilaitoksen ylläpitäjällä on opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämislupa jollekin tai joillekin taiteenaloille, se on silloin taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitettu koulutuksen järjestäjä järjestämisluvan mukaisin osin. Jos sama oppilaitos toimii lisäksi toisen koulutuksen järjestäjän sopimusoppilaitoksena jollain muulla taiteenalalla, tämän toisen koulutuksen järjestäjän hankkiman koulutuksen osalta se ei ole lain tarkoittama koulutuksen järjestäjä.

Näytetään 21-30/311