311 aiheeseen liittyvää kysymystä

Avainsanat Taiteen perusopetus

Suostumus on säilytettävä pysyvästi. Asiasta on säädetty valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 9 e §:ssä.

Avainsanat Taiteen perusopetus

KOSKI-palveluun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä

  • sähköpostilla koski(at)opintopolku.fi
  • KOSKI-klinikoilla joka toinen perjantai.
Avainsanat Taiteen perusopetus

Koski-kuukausitiedotteet tulevat kaikille, joilla on Virkailijan Opintopolku-palvelussa voimassa oleva Koski-käyttöoikeus. Lisäksi voit tilata tiedotteen pyytämällä Koski-tiimiä (koski(at)opintopolku.fi) lisäämään sähköpostisi sähköpostilistalle.

Avainsanat Taiteen perusopetus

Suostumuksia itsessään ei tallenneta KOSKI-palveluun, vaan ne ovat lähtökohtaisesti koulutuksen järjestäjän asiakirjoja. Tietojen tallentamisen aloittamisen ajankohdan päättää koulutuksen järjestäjä, jolle suostumukset annetaan. Jos suostumuksen pyytämisen ja tietojen tallentamisen välillä on koulutuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti käytännön syistä (esim. käyttöönoton valmistelut oppilaitoksessa vievät aikaa) viivettä, on suositeltavaa tiedottaa asiasta oppilaita ja huoltajia suostumuksia pyydettäessä.

Avainsanat Taiteen perusopetus

Opetushallituksen verkkosivuilta löytyy sekä oppijan informointiin, mikä tapahtuu suostumuksen pyytämisen yhteydessä, että suostumuksen pyytämiseen muokattavissa oleva malliasiakirjapohja. Malliasiakirjat ovat ladattavissa verkkosivulta Liitteet-osiosta.

Avainsanat Taiteen perusopetus
Avainsanat Taiteen perusopetus

Palvelun käyttäminen ei vaikuta oppilaitoksen tai sen ylläpitäjän valtionosuusrahoitukseen.

Avainsanat Taiteen perusopetus

Se riippuu osin siitä, millä tarkkuustasolla koulutuksen järjestäjä päättää tallentaa oppimäärän perusosien sisältämiä opintosuorituksia. Paikalliset opintokokonaisuudet voidaan tallentaa eriteltyinä tai pelkästään oppimäärän perusosien tietojen osalta ilman paikallisia opintokokonaisuuksia. Koulutuksen järjestäjät voivat itse valita tarkkuustason, jolla tallentavat tietoja samaan koulutukseen osallistuville oppilailleen.

Jos oppilas aloittaa opinnot, mutta mitään hänen opintosuorituksiaan (ei siis paikallisia opintokokonaisuuksiaan) ei koskaan arvioida ennen keskeyttämistä, opintosuoritustietoihin ei tule opintopisteitä.

Jos oppilaalle ehditään arvioida osa opinnoista, tallennetut, arvioidut ja opintopisteytetyt opintosuoritukset näkyvät siltä osin, kuin ne on hyväksytysti suoritettu.

Avainsanat Taiteen perusopetus

Ei ole. Taiteen perusopetuksen tietojen tallentaminen on oppilaitoksen ylläpitäjän vapaaehtoiseen päätökseen perustuvaa.

Avainsanat Taiteen perusopetus

Kyllä. Muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvaraisella avustuksella voidaan tukea hakijan toimintaa yleisesti. Tuettuun toimintaan voi sisältyä mahdollisesta KOSKI-tietovarannon käyttöönottamisesta muodostuvia kustannuksia.

Näytetään 31-40/311