Usein kysytyt kysymykset


Olemme koonneet tälle sivulle tietoa Opetushallituksen eri osa-alueista. Jos et löydä vastausta, niin voit lähettää kysymyksesi lomakkeella, joka löytyy sivun alalaidasta.

211 aiheeseen liittyvää kysymystä

Milloin integroinnin perusopetukseen voi aloittaa?

Avainsanat Valmistava opetus Perusopetus

Integroinnin voi aloittaa vaikka heti valmistavan opetuksen alussa. Integroinnissa on huomioitava, että oppilaalla on riittävä suomen kielen taito kyseisen oppiaineen opiskeluun yleisopetuksen ryhmässä. Varhainen integrointi edistää kielenoppimista, auttaa kotoutumaan kouluyhteisön jäseneksi ja saamaan suomenkielisiä kavereita.

Voiko valmistavan opetuksen oppilas saada tukiopetusta?

Avainsanat Valmistava opetus Perusopetus

Kyllä voi. Perusopetuslain mukaan jokaiselle opinnoissaan jälkeen jääneelle tulee antaa tukiopetusta, mutta erillistä valtionavustusta tukiopetukseen valmistavan opetuksen aikana ei ole.

Voiko oppilas saada valmistavaa opetusta useamman vuoden?

Avainsanat Valmistava opetus Perusopetus

Periaatteessa voi, mutta perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoituksen perusteeksi voidaan hyväksyä yhden oppilaan osalta enintään yhdeksän läsnäolokuukautta. Joskus valmistavan opetuksen ryhmässä ja oman opinto-ohjelman mukaan opiskelu pidempään voi olla perusteltua esim. luku- ja kirjoitustaidottomilla tai vähän koulutaustaa omaavilla oppilailla, jos perusopetuksessa tukea ei olisi riittävästi saatavilla. Tällöin tulee kuitenkin huolehtia erityisesti perusopetukseen integroinnista.

Miten valmistava opetuksen järjestäminen rahoitetaan?

Avainsanat Valmistava opetus Perusopetus

Perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoitus on kytketty läsnäolokuukausien määrään. Läsnäolokuukaudella tarkoitetaan perusopetukseen valmistavassa opetuksessa 30 kalenteripäivän pituista ajanjaksoa, jona oppilas on ollut opetuksen järjestäjän oppilaana.

Miten valmistavan opetuksen aikana voi suorittaa esimerkiksi 7. vuosiluokan oppimäärän kotitaloudessa, käsityössä, kuvataiteessa tai musiikissa?

Avainsanat Valmistava opetus Perusopetus

Perusopetuksen oppimääriä voi valmistavan opetuksen aikana suorittaa erityisessä tutkinnossa (ks. valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet).

Voiko valmistavaa opetusta antaa yhdelle oppilaalle?

Avainsanat Valmistava opetus Perusopetus

Kyllä voi. Valmistavalle opetukselle ei ole asetettu minimiryhmäkokovaatimusta, vaan valmistavan opetuksen valtionosuuden voi saada myös yhdestä oppilaasta. Opetuksen järjestäjä voi itse päättää, annetaanko opetusta yhdelle oppilaalle. Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet on laadittu ryhmämuotoista valmistavaa opetusta varten.

Voiko valmistavassa opetuksessa oleville oppilaille saada valtionavustuksia S2-opetukseen tai oman äidinkielen opetukseen?

Avainsanat Valmistava opetus Perusopetus

Ei voi. Valmistavan opetuksen valtionosuutta saava oppilas voi osallistua samoihin suomi toisena kielenä opetuksen ja oman äidinkielen opetuksen ryhmiin perusopetuksen oppilaiden kanssa, mutta heitä ei lasketa valtionavustusta varten laskettavaan ryhmäkokoon.

Voiko valmistavassa opetuksessa oleva oppilas osallistua oman äidinkielen opetukseen?

Avainsanat Valmistava opetus Perusopetus

Kyllä voi. Uusissa opetussuunnitelman perusteissa oman äidinkielen opetuksen merkitystä on painotettu.

Voiko valmistavaan opetukseen osallistua, vaikka on jo kohta 16-vuotias?

Avainsanat Valmistava opetus Perusopetus

Kyllä voi. Valmistava opetus on tarkoitettu esi- ja perusopetusikäisille, ja sitä voidaan antaa myös nuorille, joilla perusopetusikä on täyttymässä.

Vaaditaanko valmistavaan opetukseen pääsyyn oleskelulupa, kotikunta, vanhempien työpaikka tms.?

Avainsanat Valmistava opetus Perusopetus

Ei vaadita.

Näytetään 41-50/211