Usein kysytyt kysymykset


Olemme koonneet tälle sivulle tietoa Opetushallituksen eri osa-alueista. Jos et löydä vastausta, niin voit lähettää kysymyksesi lomakkeella, joka löytyy sivun alalaidasta.

299 aiheeseen liittyvää kysymystä

KA120 Voiko organisaatio hakea konsortion akkreditointia kevyessä menettelyssä, jos sillä on yksittäinen ammatillisen koulutuksen peruskirja? Entä päinvastoin?

Keywords Kansainvälistyminen Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Ei. Muutosta yksittäisestä akkreditoinnista konsortioon tai päinvastoin pidetään merkittävänä kansainvälistymisstrategian muutoksena, joten hakijan on toimitettava täydellinen hakemus vakiomenettelyssä. 

Voiko liikkuvuutta hyödyntää myös muihin ammattitaitokilpailuihin kuin Skills–kilpailuihin?

Keywords Kansainvälistyminen Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kyllä, kun kilpailu on kansainvälinen alakohtainen tapahtuma, jossa ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden taitojen kilpailullinen esittely on keskeistä ammatillisen koulutuksen kokemusten, osaamisen ja teknologisten innovaatioiden edistämisessä, tunnustamisessa ja vaihdossa. Tapahtumat toteutetaan yritysten, ammatillisen koulutuksen järjestäjien, kauppakamareiden ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien läheisessä yhteistyössä, jossa tavoitteena on parantaa ammatillisen koulutuksen houkuttelevuutta ja huippuosaamista.

Pitääkö EuroSkills/WorldSkills -kilpailijoiden olla oppilaitoksessa opiskelijoina?

Keywords Kansainvälistyminen Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kilpailijan tulee olla - kuten osallistujan muissakin ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeissa - opiskelija tai vastavalmistunut (valmistunut 12 kuukauden sisällä).

Ohjelmaoppaan mukaan myös Euroopan ulkopuoliset maat ovat akkreditoiduille organisaatioille mahdollisia. Voiko globaaliliikkuvuuden avustusta käyttää myös ohjelmamaiden ulkopuolella tapahtuviin ammattitaitokilpailuihin?

Keywords Kansainvälistyminen Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kyllä, akkreditoidut voivat hakea ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeessa (KA121-VET) globaaliliikkuvuuden avustusta WorldSkills -kilpailuihin osallistumiseen. (Opiskelijaa tukevan henkilöstön osalta määrittelyt täsmentyvät myöhemmin.)

Miten uuden ohjelmakauden toimintoja voidaan käyttää ammattitaitokilpailuihin (EuroSkills ja WorldSkills) ja niihin valmentautumiseen?

Keywords Kansainvälistyminen Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Liikkuvuushankkeissa voi hyödyntää uutta aktiviteettia “Participation in Skills Competitions”. Lyhytkestoisen (KA122-VET) liikkuvuushankkeen saaneille organisaatioille kohteena voivat olla vain ohjelmamaat. Liikkuvuustoiminnan akkreditoinnin (KA120-VET) saaneille organisaatioille kohteena voivat olla sekä ohjelmamaat että kumppanimaat (nk. globaali liikkuvuus).

Ammattitaitokilpailuihin valmentautuminen voi olla teemana myös kumppanuushankkeissa tai pienimuotoisissa kumppanuushankkeissa. Myös ammatillisen koulutuksen huippuyksiköissä voi löytyä yhteyksiä kilpailutoimintaan.

Mistä tiedän, mitä kyselyitä ja tiedonkeruita on tulossa oppilaitoksille lähitulevaisuudessa?

Keywords Johtaminen ja hallinto Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus

Tiedonkeruut ja aineistot  -sivustolta voit löytää tietoja varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjille suunnatuista kyselyistä ja tiedonkeruista, niiden sisällöstä ja aikataulusta sekä tiedonkeruista syntyvistä aineistoista. Tällaisia kyselyitä ja tiedonkeruita kouluille ja oppilaitoksille tekevät muun muassa Opetushallitus, Tilastokeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.

Sivuston tarkoitus on auttaa oppilaitoksia organisoimaan omaa toimintaansa niin, että oppilaitokset saisivat sivustolta kootusti tietoa siitä, mitä kyselyitä ja tiedonkeruita on tulossa ja millaisia tuloksia niistä on saatu.

Miten hygieniaosaaminen osoitetaan ravintola- ja catering-alan perustutkinnossa

Keywords Arviointi ja todistukset Osaamisen arviointi Tutkinnon perusteet Ammatillinen koulutus

Ravintola- ja catering-alan työtehtävissä vaaditaan hyväksytysti suoritettu hygieniapassi. Hygieniapassi on oltava elintarvikealan toimijalla, joka käsittelee elintarvikehuoneistossa pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Hygieniaosaaminen osoitetaan suorittamalla hygieniapassi hyväksytysti.

Nykyiset ravintola- ja catering-alan perustutkinnon perusteet (OPH-2707-2017) tulivat voimaan 1.8.2018 ja silloin sai vielä hygieniapassin soveltuvan tutkinnon tai koulutuksen perusteella. Elintarvikelain (1397/2019, 27 §) muutoksen jälkeen hygieniapassia ei enää myönnetä soveltuvan elintarvikealan tutkinnon tai koulutuksen perusteella vaan kaikkien on mentävä hygieniapassitestiin. Muutos on ollut voimassa 1.1.2020 alkaen. Tutkinnon tai koulutuksen perusteella ennen 31.12.2019 myönnetty hygieniapassi on edelleen voimassa lainmuutoksen jälkeen.

Tutkinnon perusteiden mukaan opiskelijan tulee noudattaa hygienialainsäädäntöä. Tutkintotodistuksen saa vain, jos opiskelija on suorittanut Ruokaviraston virallisen hygieniapassitestin hyväksytysti.

Miten oppilaan ruotsin kielen opetus tulee järjestää, jos oppilas opiskelee S2-oppimäärän mukaisesti?

Keywords Perusopetus

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan opetus järjestetään ottaen huomioon oppilaiden edellytykset. Eri oppiaineissa ilmeneviä vaikeuksia voidaan ennaltaehkäistä ja oppimista tukea erilaisilla eriyttämisen keinoilla ja tukimuodoilla. Jos oppiaineen tavoitteiden saavuttaminen hyväksytysti ei tuesta huolimatta ole oppilaalle mahdollista, oppimäärä voidaan yksilöllistää. Kieli- ja kulttuuritausta ei sellaisenaan voi olla syynä oppimäärän yksilöllistämiseen. Oppilaan opiskelu voidaan myös järjestää osittain toisin, jos perusopetuksen oppimäärän suorittaminen olisi oppilaalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta (Perusopetuslaki 628/1998, 18 §). Vapauttamiseen oppimäärän opiskelusta tulee olla erityisen painavat syyt ja se perustuu jokaisen oppilaan kohdalla yksilölliseen harkintaan. Vapauttamisesta oppiaineen opiskelusta tehdään hallintopäätös perusopetuslain 18 §:n perusteella.

Miten varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa olevien lasten kanssa käsitellään koronarokotuksia?

Keywords Koronavirus Varhaiskasvatus Esiopetus

Vaikka pienet lapset eivät toistaiseksi kuulu koronarokotettavien joukkoon, lähes kaikki heistä ovat saaneet rokotteita ja rokottaminen on heille aiheena tuttu. Aiheen ajankohtaisuus ja sen esillä olo esimerkiksi mediassa herättää myös lasten mielenkiinnon ja joskus jopa pelkoakin, joten rokotusten käsittely voi nousta lapsiryhmässä esille. 

Varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden periaatteena on, että erityisesti ne asiat, jotka kiinnostavat ja mietityttävät lapsia, voivat olla yhteisen toiminnan ja tutkimisen pohjana. On tärkeää, että lapset saavat vastauksia kysymyksiinsä ja heidän kanssaan voidaan pohtia esimerkiksi sitä, miksi rokotteita annetaan. Koronaa, rokottamista ja lääkärillä käyntiä käsitellään varhaiskasvatuksessa usein myös leikin, lastenkirjojen ja draaman keinoin.  

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/miten-varhaiskasvatuksessa-tai-esi…

Miltä vuosiluokalta alkaen maahanmuuttajaoppilasta pitää arvioida numeerisesti?

Keywords Arviointi ja todistukset Osaamisen arviointi Perusopetus

Maahanmuuttajaoppilaan arviointi voi olla sanallista päättöarviointia lukuun ottamatta [13].

Näytetään 81-90/299