Usein kysytyt kysymykset


Olemme koonneet tälle sivulle tietoa Opetushallituksen eri osa-alueista. Jos et löydä vastausta, niin voit lähettää kysymyksesi lomakkeella, joka löytyy sivun alalaidasta.

260 aiheeseen liittyvää kysymystä

Avainsanat eTwinning

eTwinningiin rekisteröityvät vain opettajat ja muu opetushenkilökunta. Opetushallitus tarkistaa rekisteröityvien aitouden.

Kun kaksi opettajaa perustaa projektin, he saavat projektilleen TwinSpace-ympäristön, jonne he kutsuvat oppilaansa luomalla heille käyttäjätunnukset ja salasanat. TwinSpace on turvallinen ympäristö, jonne pääsevät vain kutsutut oppilaat ja opettajat. Oppilaista voidaan käyttää lempinimiä ja avatar-hahmoa, mikäli ei haluta käyttää koko nimeä ja oikeita kuvia. Oppilaista ei kerätä tietoja eikä pidetä rekisteriä eikä heistä tarvitse antaa sähköpostia tai muita tunnistetietoja eTwinning-alustan käyttöä varten.

Muistathan ottaa kaikessa toiminnassa huomioon koulusi omat tietoturvakäytännöt kuvien ja henkilötietojen käytöstä.

Avainsanat eTwinning

eTwinning-projektin aloittaminen

  1. Etsi itsellesi projektikumppani. Projektikumppania voi etsiä eTwinningissä Ihmiset-osiossa ja kumppanifoorumilla. Projektikumppani voi olla myös joku muualta tuttu kontakti.
  2. Lähetä projektikumppanille kontaktipyyntö eTwinningissä.
  3. Suunnittele projekti kumppanin kanssa tai osallistu olemassa olevaan projektiin.
  • Jos osallistut olemassa olevaan projektiin, projektin jäsenet kutsuvat sinut projektiin.
  • Jos suunnittelet projektin kumppanin kanssa, sovi kumppanin kanssa ensin perusasiat projektin perustamiseen liittyen ja perusta projekti tai hyväksy kumppanin perustama projekti. Tämän jälkeen voit lisätä jäseniä projektiin.

4. Aloita projektityöskentely eTwinningin TwinSpacessa!

eTwinning-projektin aloittaminen
Avainsanat Arviointi ja todistukset Opetus ja ohjaus Lukiokoulutus

Lukion opetussuunnitelmassa määriteltäviin opintojaksoihin voivat kuulua eri oppiaineryhmissä tai oppiaineissa suoritettavat lukiodiplomit. Lukiodiplomien tehtävänä on antaa opiskelijalle mahdollisuus osoittaa erityistä osaamistaan ja harrastuneisuuttaan pitkäkestoisen näytön avulla. Lukiodiplomit täydentävät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista.

Opetushallitus on lukion opetussuunnitelman perusteissa 2019 määrännyt lukiodiplomien tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Paikallisessa opetussuunnitelmassa kuvataan koulutuksen järjestäjän tarjoamien lukiodiplomien osalta lukiodiplomien tehtävä, yleiset tavoitteet ja arviointi sekä tavoitteet ja keskeiset sisällöt lukiodiplomeittain. Lukiodiplomiopintojakso voi sisältyä oppiaineen oppimäärän valinnaisiin opintoihin paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyllä tavalla.

Lukiodiplomit eivät ole lukiokoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (810/2018) liitteen mukaisia pakollisia tai valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Asetuksen 12 §:n mukaisesti lukiokoulutuksen oppimääriin voi sisältyä lukiodiplomeita ja muita valinnaisia opintoja koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Lukiodiplomien laajuudeksi on 12 §:ssä säädetty kaksi opintopistettä.

Opetushallitus antaa lukiodiplomikohtaiset ohjeet niiden järjestämisen ja suorittamisen menettelyistä kuten esimerkiksi lukiodiplomin rakenteesta ja lukiodiplomin suorittamista edeltävistä opinnoista. Kunkin lukiodiplomin ohjeet on laadittu siten, että lukion opetussuunnitelman perusteissa määrättyjen lukiodiplomin tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen mukaisen näytön järjestämisen lähtökohdat ja edellytykset täyttyisivät.

Opetushallituksen vuonna 2017 antamat lukiodiplomiohjeet ovat voimassa niille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet lukio-opintonsa ennen 1.8.2021. Opetushallitus julkaisee päivitetyt lukiodiplomien ohjeet lukio-opintonsa 1.8.2021 lukien aloittaneille opiskelijoille keväällä 2022. Päivityksessä ei tehdä muutoksia lukiodiplomien järjestämisen ja suorittamisen menettelyihin vuonna 2017 annettuihin ohjeisiin nähden. Kunkin lukiodiplomin suorittamista edeltävien lukiokurssien laajuudet muunnetaan opintopisteiksi. Lukioita ohjeistetaan määrittelemään opetussuunnitelmassa opintojaksot, jotka voivat olla lukiodiplomin suorittamista edeltäviä lukio-opintoja.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaisten kuvataiteen, liikunnan, musiikin ja median lukiodiplomien tavoitteet ja keskeiset sisällöt on tarkoitettu sen tasoisiksi, että näyttöön osallistuvalla opiskelijalla tulisi olla ainakin 8 opintopisteen verran suoritettuja lukiodiplomiaineen lukio-opintoja.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaisten teatterin ja tanssin lukiodiplomien tavoitteet ja keskeiset sisällöt on tarkoitettu sen tasoisiksi, että näyttöön osallistuvalla opiskelijalla tulisi olla ainakin 6 opintopisteen verran suoritettuja lukiodiplomiaineen lukio-opintoja.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaisten kotitalouden ja käsityön lukiodiplomien tavoitteet ja keskeiset sisällöt on tarkoitettu sen tasoisiksi, että näyttöön osallistuvalla opiskelijalla tulisi olla ainakin 4 opintopisteen verran suoritettuja lukiodiplomiaineen lukio-opintoja.

Valtioneuvoston asetuksen (810/2018) 12 §:n mukaisesti lukiokoulutuksen oppimääriin voi sisältyä lukiodiplomeita ja muita valinnaisia opintoja koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Näistä paikallisista valinnaisista opinnoista, esimerkiksi opiskelijan suorittaman lukiodiplomin opintojaksosta, voidaan antaa arvosanaksi paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla numeroarvosana tai suoritusmerkintä.

Lukiodiplomi arvioidaan lukion opetussuunnitelman perusteiden ja Opetushallituksen antaminen lukiodiplomien suoritusohjeiden mukaisesti numeroarvosanalla asteikolla 4–10. Lukiodiplomin suorittanut opiskelija saa lukion päättötodistuksen liitteenä erillisen lukiodiplomitodistuksen, jossa on kyseisestä lukiodiplomista annettu numeroarvosana.

Avainsanat Kansainvälistyminen Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

School Education Gatewaysta voi mm. etsiä kursseja:  Kurssiluettelo (schooleducationgateway.eu)

Erasmus+ KA101 täydennyskoulutushankkeen osallistujalle -sivu: Täydennyskoulutushankkeen osallistujalle (KA101) | Opetushallitus (oph.fi)

Avainsanat Kansainvälistyminen Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Tuki oleskeluun on tavallaan könttäsumma. Sen voi saada oleskelutodistukseen merkityistä päivistä ja max. kahdelta matkapäivältä. Oleskelukulutuesta ei tutkita kuitteja mutta työnantajanne voi näin tehdä. Muutamat kunnat käyttävät soviteltua päivärahaa, jolloin tätä ongelmaa ei tule. Erasmus+ -ohjelmalla ei ole päivärahoista mitään suositusta.

Avainsanat Kansainvälistyminen Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Et ole täydentänyt kohdasta ”Budget” kohtaa ”Organisational Support”. Kun kirjoitat siihen isompaan laatikkoon pienessä laatikossa olevan ehdotussumman 3500 €, niin budjettinne jopa ylittyy. Ette tietenkään voi saada tukea enempää kuin teille on myönnetty mutta voitte lähettää loppuraportin tuossa muodossa meille, me teemme leikkauksen täällä. Kun kirjoitat summan niin kirjoita vain numerot, älä kirjoita mitään välimerkkiä.

Avainsanat Kansainvälistyminen Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Jokaisesta kurssille tai/ja job shadowingiin osallistumisesta tulee olla osallistumistodistus, jossa vähimmäistiedot: 1) osallistujan nimi, 2) koulutuksen/kurssinjärjestäjän nimi, 3) koulutuksen/kurssin nimi, 4) koulutuksen/kurssin aloitus- ja loppumispäivä ja 5) koulutuksen/kurssinjärjestäjän allekirjoitus. Alkuperäisen todistuksen saa osallistuja pitää itsellään mutta teidän pitää saada siitä kopio ja muistakaa säilyttää se. Jos vastaanottavalla organisaatiolla ei ole valmista pohjaa, voi todistuksen laatia sivulla täydennyskoulutushankkeen osallistujalle olevan mallin avulla ja muokata sitä tapauskohtaisesti (ks. muista osallistumistodistus -otsikko)

Avainsanat Kansainvälistyminen Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Mobility Toolissa oleva loppuraportti ottaa tiivistelmän hakulomakkeestanne, jonka te muokkaatte toteutuneen mukaiseksi. Loppuraportissanne on ruutu englannin kielistä tiivistelmää varten. Jos hanke arvioidaan loppuraportin tarkastuksessa hyväksi, tiivistelmä siirtyy EU:n hanketietokantaan Muut kohdat loppuraportissa voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Avainsanat Kansainvälistyminen Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Kun osallistujaraportti palautuu Mobility Tooliin, status muuttuu ”submitted” mutta samalla status muuttuu draft -tilaan. Sinun pitää siksi palata henkilön Mobilities -sivulle ja täydentää Participant -sivulla oleva alalehti ”Certifications 0 max.3”, valitse saiko henkilö osallistujatodistuksen painamalla +create -painikkeesta.

 

Avainsanat Kansainvälistyminen Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Erasmus+ -tuki ei ole verollista tuloa, koska se on tarkoitettu ainoastaan kuluihin.

Näytetään 81-90/260