19 aiheeseen liittyvää kysymystä

Avainsanat Taiteen perusopetus

KOSKI-palveluun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä

  • sähköpostilla koski(at)opintopolku.fi
  • KOSKI-klinikoilla joka toinen perjantai.
Avainsanat Taiteen perusopetus

Koski-kuukausitiedotteet tulevat kaikille, joilla on Virkailijan Opintopolku-palvelussa voimassa oleva Koski-käyttöoikeus. Lisäksi voit tilata tiedotteen pyytämällä Koski-tiimiä (koski(at)opintopolku.fi) lisäämään sähköpostisi sähköpostilistalle.

Avainsanat Taiteen perusopetus

Ei ole. Taiteen perusopetuksen tietojen tallentaminen on oppilaitoksen ylläpitäjän vapaaehtoiseen päätökseen perustuvaa.

Avainsanat Taiteen perusopetus

Palvelun käyttäminen ei vaikuta oppilaitoksen tai sen ylläpitäjän valtionosuusrahoitukseen.

Avainsanat Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa koulutuksen laajuus määritellään yhä tunteina. Laajuus muutetaan opintopisteiksi siten, että oppilaan 27 tunnin työpanos vastaa yhtä opintopistettä. Niitä ei kannata pyöristää tasaluvuiksi, jotta valtakunnallinen yhdenmukaisuus pisteytyksessä säilyisi, vaan siirtymäkauden aikana käytetään desimaaleja (siirtymäkausi: ennen seuraavia opetussuunnitelman perusteita).

Avainsanat Taiteen perusopetus

Opetussuunnitelmaan tulee merkitä opetustuntien rinnalle, mitä ne tarkoittavat opintopisteinä (esim. suluissa).

Avainsanat Taiteen perusopetus

Kyllä, teknisetkin opetussuunnitelman muutokset on hyväksyttävä paikallisen käytännön mukaisesti.

Avainsanat Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa koulutuksen laajuus määritellään yhä tunteina. Laajuus muutetaan opintopisteiksi siten, että oppilaan 27 tunnin työpanos vastaa yhtä opintopistettä. Niitä ei kannata pyöristää tasaluvuiksi, jotta valtakunnallinen yhdenmukaisuus pisteytyksessä säilyisi, vaan siirtymäkauden aikana käytetään desimaaleja (siirtymäkausi: ennen seuraavia opetussuunnitelman perusteita).

Avainsanat Taiteen perusopetus

Se riippuu osin siitä, millä tarkkuustasolla koulutuksen järjestäjä päättää tallentaa oppimäärän perusosien sisältämiä opintosuorituksia. Paikalliset opintokokonaisuudet voidaan tallentaa eriteltyinä tai pelkästään oppimäärän perusosien tietojen osalta ilman paikallisia opintokokonaisuuksia. Koulutuksen järjestäjät voivat itse valita tarkkuustason, jolla tallentavat tietoja samaan koulutukseen osallistuville oppilailleen.

Jos oppilas aloittaa opinnot, mutta mitään hänen opintosuorituksiaan (ei siis paikallisia opintokokonaisuuksiaan) ei koskaan arvioida ennen keskeyttämistä, opintosuoritustietoihin ei tule opintopisteitä.

Jos oppilaalle ehditään arvioida osa opinnoista, tallennetut, arvioidut ja opintopisteytetyt opintosuoritukset näkyvät siltä osin, kuin ne on hyväksytysti suoritettu.

Avainsanat Taiteen perusopetus

Ei ole tulossa.

Näytetään 1-10/19