Usein kysytyt kysymykset


Olemme koonneet tälle sivulle tietoa Opetushallituksen eri osa-alueista. Jos et löydä vastausta, niin voit lähettää kysymyksesi lomakkeella, joka löytyy sivun alalaidasta.

254 aiheeseen liittyvää kysymystä

Avainsanat eTwinning

Jos projektin molemmat perustajat ovat samasta koulusta, projekti on koulun sisäinen. Tässä tapauksessa projektiin ei enää myöhemmin voi valitettavasti lisätä kumppaneita muista maista (eli muuttaa kansainväliseksi projektiksi) tai kouluista.

Projektia luodessa tulee olla siis tarkkana, että perustajat ovat eri maista tai kouluista.

Avainsanat eTwinning

Kirjautumisongelmiin voi olla monta syytä.

Käyttäjä saattaa olla tehty School Education Gatewayssa (SEG), ei eTwinningissä. Nämä ovat kaksi eri alustaa (yhdistyvät kevään 2022 aikana European School Education Platform -alustaksi). eTwinningiin pitää kuitenkin yhä käyttää eri sähköpostiosoitetta kuin SEG:iin.

Syy kirjautumisongelmaan saattaa olla myös se, että rekisteröityminen on jäänyt kesken. Usein kaksivaiheisen rekisteröitymisen toinen vaihe on tekemättä. Katso sähköpostisi, myös roskaposti. Myös Suomen eTwinning-tukipalvelu näkee tämän järjestelmästään ja pystyy antamaan käyttäjälle henkilökohtaisen linkin, jonka kautta rekisteröitymisen voi saattaa loppuun. Ota siinä tapauksessa yhteyttä meihin osoitteessa etwinning [at] oph.fi (etwinning(at)oph.fi).

Avainsanat eTwinning

Yksittäiset käyttäjät toimivat eTwinning-verkostossa. Niinpä koulut eivät rekisteröidy, vaan käyttäjä rekisteröityy itse ja luo koulunsa uutena kouluna. Lomakkeeseen täytetään mm. koulun virallinen nimi, osoite ja rehtorin yhteystiedot. Lomakkeeseen täytettävä kohta ”School number (official)” on käytössä monessa Euroopan maassa, mutta ei Suomessa. Suomalaisen koulun kohdalla tähän voi täyttää minkä tahansa luvun (esim. 1). Lomakkeen lähettämisestä tulee ilmoitus meille Suomen eTwinning-tukipalveluun ja tarkistamme, että ko. koulu on olemassa ja että koulun luonut henkilö työskentelee tässä koulussa.


Avainsanat eTwinning

eTwinningissä on mahdollista tulla palkituksi hyvin tehdystä työstä. Opettaja voi saada laatumerkin, suomalaisen palkinnon, eurooppalaisen laatumerkin tai eurooppalaisen palkinnon. Koko koulu voi saada eTwinning-koulu-nimikkeen.

Suomen kansallinen tukipalvelu käsittelee laatumerkkihakemuksia kolmesti vuodessa tammi-, touko ja syyskuussa. Hakea voi milloin vain! Vuoden 2022 määräajat ovat 29.1., 29.5. ja 10.9.

Avainsanat eTwinning

eTwinningiin rekisteröityvät vain opettajat ja muu opetushenkilökunta. Opetushallitus tarkistaa rekisteröityvien aitouden.

Kun kaksi opettajaa perustaa projektin, he saavat projektilleen TwinSpace-ympäristön, jonne he kutsuvat oppilaansa luomalla heille käyttäjätunnukset ja salasanat. TwinSpace on turvallinen ympäristö, jonne pääsevät vain kutsutut oppilaat ja opettajat. Oppilaista voidaan käyttää lempinimiä ja avatar-hahmoa, mikäli ei haluta käyttää koko nimeä ja oikeita kuvia. Oppilaista ei kerätä tietoja eikä pidetä rekisteriä eikä heistä tarvitse antaa sähköpostia tai muita tunnistetietoja eTwinning-alustan käyttöä varten.

Muistathan ottaa kaikessa toiminnassa huomioon koulusi omat tietoturvakäytännöt kuvien ja henkilötietojen käytöstä.

Avainsanat eTwinning

eTwinning-projektin aloittaminen

  1. Etsi itsellesi projektikumppani. Projektikumppania voi etsiä eTwinningissä Ihmiset-osiossa ja kumppanifoorumilla. Projektikumppani voi olla myös joku muualta tuttu kontakti.
  2. Lähetä projektikumppanille kontaktipyyntö eTwinningissä.
  3. Suunnittele projekti kumppanin kanssa tai osallistu olemassa olevaan projektiin.
  • Jos osallistut olemassa olevaan projektiin, projektin jäsenet kutsuvat sinut projektiin.
  • Jos suunnittelet projektin kumppanin kanssa, sovi kumppanin kanssa ensin perusasiat projektin perustamiseen liittyen ja perusta projekti tai hyväksy kumppanin perustama projekti. Tämän jälkeen voit lisätä jäseniä projektiin.

4. Aloita projektityöskentely eTwinningin TwinSpacessa!

eTwinning-projektin aloittaminen
Avainsanat Arviointi ja todistukset Opetus ja ohjaus Lukiokoulutus

Lukion opetussuunnitelmassa määriteltäviin opintojaksoihin voivat kuulua eri oppiaineryhmissä tai oppiaineissa suoritettavat lukiodiplomit. Lukiodiplomien tehtävänä on antaa opiskelijalle mahdollisuus osoittaa erityistä osaamistaan ja harrastuneisuuttaan pitkäkestoisen näytön avulla. Lukiodiplomit täydentävät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista.

Opetushallitus on lukion opetussuunnitelman perusteissa 2019 määrännyt lukiodiplomien tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Paikallisessa opetussuunnitelmassa kuvataan koulutuksen järjestäjän tarjoamien lukiodiplomien osalta lukiodiplomien tehtävä, yleiset tavoitteet ja arviointi sekä tavoitteet ja keskeiset sisällöt lukiodiplomeittain. Lukiodiplomiopintojakso voi sisältyä oppiaineen oppimäärän valinnaisiin opintoihin paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyllä tavalla.

Lukiodiplomit eivät ole lukiokoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (810/2018) liitteen mukaisia pakollisia tai valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Asetuksen 12 §:n mukaisesti lukiokoulutuksen oppimääriin voi sisältyä lukiodiplomeita ja muita valinnaisia opintoja koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Lukiodiplomien laajuudeksi on 12 §:ssä säädetty kaksi opintopistettä.

Opetushallitus antaa lukiodiplomikohtaiset ohjeet niiden järjestämisen ja suorittamisen menettelyistä kuten esimerkiksi lukiodiplomin rakenteesta ja lukiodiplomin suorittamista edeltävistä opinnoista. Kunkin lukiodiplomin ohjeet on laadittu siten, että lukion opetussuunnitelman perusteissa määrättyjen lukiodiplomin tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen mukaisen näytön järjestämisen lähtökohdat ja edellytykset täyttyisivät.

Opetushallituksen vuonna 2017 antamat lukiodiplomiohjeet ovat voimassa niille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet lukio-opintonsa ennen 1.8.2021. Opetushallitus julkaisee päivitetyt lukiodiplomien ohjeet lukio-opintonsa 1.8.2021 lukien aloittaneille opiskelijoille keväällä 2022. Päivityksessä ei tehdä muutoksia lukiodiplomien järjestämisen ja suorittamisen menettelyihin vuonna 2017 annettuihin ohjeisiin nähden. Kunkin lukiodiplomin suorittamista edeltävien lukiokurssien laajuudet muunnetaan opintopisteiksi. Lukioita ohjeistetaan määrittelemään opetussuunnitelmassa opintojaksot, jotka voivat olla lukiodiplomin suorittamista edeltäviä lukio-opintoja.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaisten kuvataiteen, liikunnan, musiikin ja median lukiodiplomien tavoitteet ja keskeiset sisällöt on tarkoitettu sen tasoisiksi, että näyttöön osallistuvalla opiskelijalla tulisi olla ainakin 8 opintopisteen verran suoritettuja lukiodiplomiaineen lukio-opintoja.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaisten teatterin ja tanssin lukiodiplomien tavoitteet ja keskeiset sisällöt on tarkoitettu sen tasoisiksi, että näyttöön osallistuvalla opiskelijalla tulisi olla ainakin 6 opintopisteen verran suoritettuja lukiodiplomiaineen lukio-opintoja.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaisten kotitalouden ja käsityön lukiodiplomien tavoitteet ja keskeiset sisällöt on tarkoitettu sen tasoisiksi, että näyttöön osallistuvalla opiskelijalla tulisi olla ainakin 4 opintopisteen verran suoritettuja lukiodiplomiaineen lukio-opintoja.

Valtioneuvoston asetuksen (810/2018) 12 §:n mukaisesti lukiokoulutuksen oppimääriin voi sisältyä lukiodiplomeita ja muita valinnaisia opintoja koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Näistä paikallisista valinnaisista opinnoista, esimerkiksi opiskelijan suorittaman lukiodiplomin opintojaksosta, voidaan antaa arvosanaksi paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla numeroarvosana tai suoritusmerkintä.

Lukiodiplomi arvioidaan lukion opetussuunnitelman perusteiden ja Opetushallituksen antaminen lukiodiplomien suoritusohjeiden mukaisesti numeroarvosanalla asteikolla 4–10. Lukiodiplomin suorittanut opiskelija saa lukion päättötodistuksen liitteenä erillisen lukiodiplomitodistuksen, jossa on kyseisestä lukiodiplomista annettu numeroarvosana.

Avainsanat Kansainvälistyminen Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

School Education Gatewaysta voi mm. etsiä kursseja:  Kurssiluettelo (schooleducationgateway.eu)

Erasmus+ KA101 täydennyskoulutushankkeen osallistujalle -sivu: Täydennyskoulutushankkeen osallistujalle (KA101) | Opetushallitus (oph.fi)

Avainsanat Kansainvälistyminen Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Tuki oleskeluun on tavallaan könttäsumma. Sen voi saada oleskelutodistukseen merkityistä päivistä ja max. kahdelta matkapäivältä. Oleskelukulutuesta ei tutkita kuitteja mutta työnantajanne voi näin tehdä. Muutamat kunnat käyttävät soviteltua päivärahaa, jolloin tätä ongelmaa ei tule. Erasmus+ -ohjelmalla ei ole päivärahoista mitään suositusta.

Avainsanat Kansainvälistyminen Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Et ole täydentänyt kohdasta ”Budget” kohtaa ”Organisational Support”. Kun kirjoitat siihen isompaan laatikkoon pienessä laatikossa olevan ehdotussumman 3500 €, niin budjettinne jopa ylittyy. Ette tietenkään voi saada tukea enempää kuin teille on myönnetty mutta voitte lähettää loppuraportin tuossa muodossa meille, me teemme leikkauksen täällä. Kun kirjoitat summan niin kirjoita vain numerot, älä kirjoita mitään välimerkkiä.

Näytetään 81-90/254