Usein kysytyt kysymykset


Olemme koonneet tälle sivulle tietoa Opetushallituksen eri osa-alueista. Jos et löydä vastausta, niin voit lähettää kysymyksesi lomakkeella, joka löytyy sivun alalaidasta.

51 aiheeseen liittyvää kysymystä

Avainsanat Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Kirjaudu School Education Gateway tai eTwinning -portaaleihin, ja tee niihin ilmoitus. Mutta katso ensin muiden tekemiä ilmoituksia. Laita hakusanaksi vaikka job shadowing niin sinne tulee muutamia kouluja, jotka ovat hakemuksen jo tehneet.
Vastaanottavalle koululle ei ole olemassa mitään varsinaisia sääntöjä, kaikki byrokratia hoituu tulevan opettajan kautta. Teidän pitää vain antaa koulunne OID-tunnus, jos teillä se on, suunnitella vaihtoa ennakkoon tulijan kanssa, isännöidä job shadowing ja antaa lopuksi osallistujatodistus. Mutta muista, että job shadowing on enemmän kuin vierailu ja siinä keskusteluilla on tärkeä rooli.

Sivulta täydennyskoulutushankkeen osallistujalle saat lisätietoa otsikosta "Kurssin, job shadowing tai opetuskohteen etsiminen".

Avainsanat Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Mobility Tool+ -alustaa käytät jokaisen liikkuvuusjakson kirjaamiseen, ja teet siellä myös loppuraportin.

Avainsanat Kansainvälistyminen Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

School Education Gatewaysta voi mm. etsiä kursseja:  Kurssiluettelo (schooleducationgateway.eu)

Erasmus+ KA101 täydennyskoulutushankkeen osallistujalle -sivu: Täydennyskoulutushankkeen osallistujalle (KA101) | Opetushallitus (oph.fi)

Avainsanat Kansainvälistyminen Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Tuki oleskeluun on tavallaan könttäsumma. Sen voi saada oleskelutodistukseen merkityistä päivistä ja max. kahdelta matkapäivältä. Oleskelukulutuesta ei tutkita kuitteja mutta työnantajanne voi näin tehdä. Muutamat kunnat käyttävät soviteltua päivärahaa, jolloin tätä ongelmaa ei tule. Erasmus+ -ohjelmalla ei ole päivärahoista mitään suositusta.

Avainsanat Kansainvälistyminen Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Et ole täydentänyt kohdasta ”Budget” kohtaa ”Organisational Support”. Kun kirjoitat siihen isompaan laatikkoon pienessä laatikossa olevan ehdotussumman 3500 €, niin budjettinne jopa ylittyy. Ette tietenkään voi saada tukea enempää kuin teille on myönnetty mutta voitte lähettää loppuraportin tuossa muodossa meille, me teemme leikkauksen täällä. Kun kirjoitat summan niin kirjoita vain numerot, älä kirjoita mitään välimerkkiä.

Avainsanat Kansainvälistyminen Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Jokaisesta kurssille tai/ja job shadowingiin osallistumisesta tulee olla osallistumistodistus, jossa vähimmäistiedot: 1) osallistujan nimi, 2) koulutuksen/kurssinjärjestäjän nimi, 3) koulutuksen/kurssin nimi, 4) koulutuksen/kurssin aloitus- ja loppumispäivä ja 5) koulutuksen/kurssinjärjestäjän allekirjoitus. Alkuperäisen todistuksen saa osallistuja pitää itsellään mutta teidän pitää saada siitä kopio ja muistakaa säilyttää se. Jos vastaanottavalla organisaatiolla ei ole valmista pohjaa, voi todistuksen laatia sivulla täydennyskoulutushankkeen osallistujalle olevan mallin avulla ja muokata sitä tapauskohtaisesti (ks. muista osallistumistodistus -otsikko)

Avainsanat Kansainvälistyminen Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Mobility Toolissa oleva loppuraportti ottaa tiivistelmän hakulomakkeestanne, jonka te muokkaatte toteutuneen mukaiseksi. Loppuraportissanne on ruutu englannin kielistä tiivistelmää varten. Jos hanke arvioidaan loppuraportin tarkastuksessa hyväksi, tiivistelmä siirtyy EU:n hanketietokantaan Muut kohdat loppuraportissa voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Avainsanat Kansainvälistyminen Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Kun osallistujaraportti palautuu Mobility Tooliin, status muuttuu ”submitted” mutta samalla status muuttuu draft -tilaan. Sinun pitää siksi palata henkilön Mobilities -sivulle ja täydentää Participant -sivulla oleva alalehti ”Certifications 0 max.3”, valitse saiko henkilö osallistujatodistuksen painamalla +create -painikkeesta.

 

Avainsanat Kansainvälistyminen Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Erasmus+ -tuki ei ole verollista tuloa, koska se on tarkoitettu ainoastaan kuluihin.

Avainsanat Kansainvälistyminen Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

KURSSILLE OSALLISTUMINEN VIRTUAALISESTI

Erasmus+ KA1 -hankkeen rahoituksella on mahdollista osallistua maksulliselle täydennyskoulutuskurssille, jotka toteutetaan täysin virtuaalisesti. Tukea virtuaalitoteutukseen myönnetään organisaatiotuen verran eli virtuaalikurssin tuki on 350 €/kurssi. 

Virtuaalikoulutusten etsimiseen ei ole tällä hetkellä olemassa tietokantaa. Voit etsiä koulutusta eri tavoilla:

  • Tarkistaa, onko suunnitellun lähikurssin järjestäjällä tarjota vastaavia virtuaalikursseja.
  • Jos tunnet ennestään Erasmus+ kurssinjärjestäjiä niin tarkista heidän virtuaalitarjontansa
  • Keksi Googlen hakusanaksi jokin osuva haku esim. ”virtual courses Erasmus+ KA1”

JOB SHADOWING -JAKSO (BLENDED)

Job shadowing- ja opettajavaihtojen liikkuvuusjaksoja voidaan aloittaa virtuaalisesti, jos fyysisen ulkomaanjakson aloittaminen kohdemaassa ei poikkeusolojen vuoksi ole vielä mahdollista. Fyysinen ulkomaanjakso tulee kuitenkin suunnitella ja toteuttaa kohdemaassa myöhemmin, kun tilanne sen sallii ja sen tulee täyttää Erasmus+ -ohjelman minimipituuden (2 pv) vaatimukset. Virtuaalisen ja fyysisen ulkomaanjakson välissä voi olla aikaa, kunhan fyysinen jakso päättyy hankkeen aikana. 

  • Rakennat itse vastaanottavan tahon kanssa jakson sisällöt.
    • Varjostuksen ydin on observoinnissa ja keskustelussa. Observointi tapahtuu helposti niin, että verkkoyhteys on lähiluokassa auki, tai etäopetuksessa linkin kautta. Erittäin tärkeää observoinnin jälkeen on keskustelu opettajien kesken siitä, mitä tunnin aikana tapahtui.
    • Job shadowing -virtuaaliosuuden suunnitteluun kannattaa ydinvaiheen lisäksi käyttää aikaa.  Virtuaaliosassa kannattaa hyödyntää kaikkea verkossa jo olevaa materiaalia esim. koulun esittelyvideoita. Jos teet uuden virtuaalipaketin niin huomaa, että voit hyödyntää samaa pakettia myös mahdollisissa muissa liikkuvuuksissa. Virtuaalipaketin suunnittelussa mieti, miten saisit tehtyä näkyväksi kaikkea muuta kokemusta, jota lähitapaamisessa on. Jos olet job shadowing -isäntänä tee, vaikka kännykkävideoesittely, jossa puhut tavallisen esittelykerroksen ja jossa näkyy missä koulu sijaitsee, miltä sisääntulo ja aula näyttää, lyhyt tervehdys rehtorilta ja muilta kollegoilta, tietoa koulusta, miltä luokat ja ruokala näyttää eli kaikki se, mitä tapahtuisi lähiesittelyn yhteydessä. Jos tapananne on järjestää vieraille muunlaisia kierroksia koulun ympäristössä, niin kuvaa ja kerro myös niistä paikoista.

 TODENTAMINEN

Sekä virtuaalinen että fyysinen ulkomaanjakso todennetaan Erasmus-ohjelman edellyttämin dokumentein.  Virtuaalisen jakson aikana osallistujalle ei makseta Erasmus+ apurahaa, mutta hankkeen toteuttaja/koulu/organisaatio on oikeutettu normaaliin liikkuvuuden organisointitukeen virtuaalisen jakson alettua. Kun fyysinen ulkomaanjakso alkaa, osallistuja saa normaalin Erasmus+ apurahan.

SOPIMUSLISÄYS

Virtuaaliliikkuvuuteen osallistumisen edellytys on, että Erasmus+ KA101 -hankkeenne on allekirjoittanut syksyllä 2020 Covid-19 -sopimuslisäyksen. Tämä asiakirja oli englanninkielinen ” Addendum to the Grant Agreement for KA1 Actions”.

Näytetään 1-10/51