Usein kysytyt kysymykset


Olemme koonneet tälle sivulle tietoa Opetushallituksen eri osa-alueista. Jos et löydä vastausta, niin voit lähettää kysymyksesi lomakkeella, joka löytyy sivun alalaidasta.

8 aiheeseen liittyvää kysymystä

Miksi varhaiskasvatukseen osallistumista ei ole rajoitettu samalla tavalla kuin perusopetukseen osallistumista? Miksi päiväkodit ovat auki?

Avainsanat Koronavirus Varhaiskasvatus Koronavirustilanne

Varhaiskasvatusikäiset tarvitsevat enemmän jatkuvaa hoitoa ja valvontaa kuin perusopetuksen oppilaat. Vaikka päiväkodit ovat toiminnassa, valtioneuvoston linjauksen mukaan suositellaan lasten hoitamista kotona, jos se on mahdollista.

Poikkeukselliset järjestelyt perustuvat valmiuslakiin, jossa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoittamisesta säädetään eri tavalla. Valmiuslain 88 §:n mukaan kunta voi luopua varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta vain, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin. Sen sijaan perusopetuksen järjestämistä voidaan valmiuslain nojalla esimerkiksi rajata tietyiltä osin. 
 

Miten Opetushallitus viestii varhaiskasvatuksen järjestäjille poikkeustilanteessa?

Avainsanat Koronavirus Varhaiskasvatus

Koronatilanteeseen liittyvät tietomme on koottu sivulle www.oph.fi/korona. 

Miten saan yksityisille päiväkodeille, ryhmäperhepäiväkodeille ja perhepäivähoitajille suunnatut Opetushallituksen koronaa käsittelevät tiedotteet?

Opetushallitus hyödyntää koronaa käsittelevässä viestinnässään varhaiskasvatustoimijoiden yhteystietoja, jotka on saatu kultakin yksityiseltä palveluntuottajalta silloin, kun palveluntuottaja on rekisteröitynyt varhaiskasvatuksen tietovarantoa (Varda) varten ja kunta on hyväksynyt rekisteröitymisen. Mikäli et vielä ole rekisteröitynyt Vardaa varten, on rekisteröityminen hyvä hoitaa nyt, jotta saat jatkossa Opetushallituksen koronaa käsittelevät viestit. 

Miten huolehditaan riskiryhmissä olevien työntekijöiden turvallisuudesta?

Avainsanat Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Turvallisuus Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus

Miten huolehditaan riskiryhmissä olevien työntekijöiden turvallisuudesta?

Valtioneuvoston maanantaina 16.3. julkaisemissa linjauksissa todetaan, että toiminnassa pidettävissä varhaiskasvatuksen toimintayksiköissä ja niiden yhteydessä järjestettävässä esiopetuksessa on lapsia ja henkilökuntaa, jotka kuuluvat perussairautensa vuoksi riskiryhmiin. Heidän osaltaan virkasuhteinen kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri tai virkasuhteinen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä päätöksen heidän laittamisestaan karanteeniin. 

Henkilökunnan turvallisuudesta huolehtiminen on työnantajan tehtävä. Jos asia huolestuttaa, ole yhteydessä omaan työnantajaasi.

Tuleeko poikkeusolojen takia muuttaa varhaiskasvatuksen järjestämistä koskevaa päätöstä tai sopimusta?

Avainsanat Koronavirus Varhaiskasvatus

Päiväkotitoimintaan tai perhepäivähoitoon osallistumisen tulee perustua kunnan tekemään päätökseen tai yksityisen palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen sopimukseen.  Lapsen tilapäinen poissaolo varhaiskasvatuksesta ei edellytä muutoksia varhaiskasvatuslain 18 §:n mukaiseen päätökseen tai sopimukseen varhaiskasvatuksen järjestämisestä.

Voiko varhaiskasvatuksesta poissaoleva lapsi osallistua ruokailuihin?

Avainsanat Koronavirus Varhaiskasvatus

Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta, ei lapsen tule osallistua myöskään varhaiskasvatuksen tiloissa järjestettäviin ruokailuihin. Tämä ehkäisee epidemian leviämistä.

Jos huoltajat vastaavat itse lapsensa hoidosta ja näin ollen myös ruokailusta, opetus- ja kulttuuriministeriö suosittelee, että kunnat eivät perisi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) nojalla asiakasmaksuja valtioneuvoston toteamissa poikkeusoloissa. Asiakasmaksujen huojennuksista tai perimättä jättämisestä kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa päättävät kunnat.
 

Voiko varhaiskasvatuksen tai koulun ryhmässä olla yli 10 henkilöä?

Avainsanat Koronavirus Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus

Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjeistaa verkkosivuillaan, että koulussa tai varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa toimintaa ei pidetä julkisena kokoontumisena eikä 10 hengen sääntöä tarvitse noudattaa. On silti suositeltavaa työskennellä tavanomaista pienemmissä ryhmissä tartuntavaaran vuoksi sekä tehostaa siivousta ja käsihygieniaa.

 

Kenellä on oikeus saada lähiopetusta koulussa tai osallistua varhaiskasvatukseen?

Avainsanat Koronavirus Turvallisuus Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus

Saako lapsen viedä varhaiskasvatukseen?

Valtioneuvosto suosittaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, tekevät niin. Jos et pysty hoitamaan lasta kotona, voit viedä terveen lapsen varhaiskasvatukseen.

Kenellä on oikeus saada lähiopetusta koulussa?

Kaikki esiopetuksen ja peruskoulun 1─3 luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa. Lähiopetusta järjestetään myös erityisen tuen päätöksen saaneille  ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille.

Koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa lähiopetus rajattiin aluksi niihin oppilaisiin, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla. Kouluun ei ole kuitenkaan linjaukseen 20.3. tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös 1─3 luokkalaisia suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.

Suositus on, että vanhemmat neuvottelevat työnantajien kanssa, mahdollisuudesta olla etätöissä, tai esimerkiksi käyttää lomapäiviä tai joustaa työajoissa, jotta vanhemmat pystyvät olemaan riittävästi kotona nuorten lasten kanssa.

Miten koronavirus vaikuttaa valtionavustustoimintaan?

Avainsanat Koronavirus Rahoitus Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Aikuiskoulutus

Koronavirustilanne vaikuttaa Opetushallituksen valtionavustustoimintaan monella tavalla. Tästä syystä olemme lisänneet joustavuutta käsittelyymme mm. pidentämällä valtionavustusten hakuaikoja, kasvattamalla valtionavustusten käyttöaikaa, keventämällä valtionavustusasioiden käsittelyä sekä ohjeistamalla valtionavustustoiminnasta ja siinä tapahtuvista muutoksista keskitetysti.

Viimeisimmät koronavirustilanteeseen liittyvät ohjeistukset pääset katsomaan alla olevasta linkistä.

Näytetään 1-8/8