Usein kysytyt kysymykset


Olemme koonneet tälle sivulle tietoa Opetushallituksen eri osa-alueista. Jos et löydä vastausta, niin voit lähettää kysymyksesi lomakkeella, joka löytyy sivun alalaidasta.

23 aiheeseen liittyvää kysymystä

Minkälainen tutkintotodistuksen tulee olla koulutusviennissä suoritetuissa tutkinnoissa?

Keywords Koulutusvienti Ammatillinen koulutus

Koulutusvientiin liittyen ei anneta erillistä määräystä, vaan koulutusviennissä suoritetuissa tutkinnoissa sovelletaan samaa Opetushallituksen määräystä kuin Suomessa suoritettavissa tutkinnoissa. Koulutuksen järjestäjä laatii ja antaa tutkintotodistuksen.

Miten kirjataan opiskelijoiden suoritukset opintohallintajärjestelmään ja miten suorituksia hallinnoidaan?

Keywords Koulutusvienti Ammatillinen koulutus

Opiskelijoiden tiedot kirjataan opintohallintajärjestelmään, josta ne siirtyvät automaattisesti KOSKI-järjestelmään, jos integraatio on toteutettu. Kts. ohje

Saako koulutuksen järjestäjä tilauskoulutusopiskelijoista suoritus- tai vaikuttavuusrahoitusta?

Keywords Koulutusvienti Ammatillinen koulutus

Ei saa. Tilauskoulutus ja tutkintokoulutus EU-/ETA-alueen ulkopuolelle eivät kuulu kansallisen rahoituksen piiriin, joten niistä ei voi saada perus-, suoritus- tai vaikuttavuusrahoitusta. Koulutusvientiopiskelijat on siksi pidettävä erillään valtionosuusrahoituksesta ja siihen liittyvästä seurannasta. Kts. ohje 

Pitääkö koulutusviennissä tehdä opiskelijoille henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)?

Keywords Koulutusvienti Ammatillinen koulutus

EU-/ETA-alueen ulkopuolella järjestettävässä lain 35 §:n mukaisessa tutkintokoulutuksessa henkilökohtaistaminen tehdään samojen säädösten mukaan kuin Suomessa järjestettävässä ammatillisessa koulutuksessa. Lain 33 §:n mukaisessa tilauskoulutuksessa henkilökohtaistaminen ei ole pakollista, vaan siitä sovitaan asiakkaan kanssa.

Voiko tutkinnon perusteista poiketa koulutusviennissä?

Keywords Koulutusvienti Ammatillinen koulutus

Opetushallitus päättää tutkinnon perusteista. Perustutkinnon perusteista on mahdollista poiketa ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden osalta ja tietyillä ehdoilla, jotka on annettu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 66 §:ssä. Joissakin tutkinnon perusteissa on määritelty, miltä osin ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista ei voi poiketa. Ainoastaan perustutkinnoissa voidaan poiketa ja osaamisen arviointia mukauttaa.

Kuka voi toimia arvioijana?

Keywords Koulutusvienti Ammatillinen koulutus

Koulutuksen järjestäjän nimeämät kaksi arvioijaa toteuttavat ja päättävät yhdessä ammatillisten tutkinnon osien osaamisen arvioinnin tutkinnon osittain. Toinen arvioijista on opettaja tai erityisestä syystä muu koulutuksen järjestäjän edustaja ja toinen työelämän edustaja. Erityisestä syystä arvioinnin voi toteuttaa ja arvioinnista päättää myös kaksi opettajaa tai muuta koulutuksen järjestäjän edustajaa. Yhteisten tutkinnon osien arvioinnin tekee opettaja tai erityisestä syystä muu koulutuksen järjestäjän edustaja. Koulutuksen järjestäjä vastaa arvioijien perehdyttämisestä.

Onko koulutusviennissä suoritetuilla tutkinnoilla jatko-opintokelpoisuus?

Keywords Koulutusvienti Ammatillinen koulutus

Kyllä. Tutkinnot antavat samanlaisen jatko-opintokelpoisuuden Suomessa kuin Suomessa suoritetut ammatilliset tutkinnot.

Miten koulutusviennissä yhteiset tutkinnon osat tunnistetaan ja tunnustetaan?

Keywords Koulutusvienti Ammatillinen koulutus

Mikäli henkilöllä on omassa maassa tunnustettu päättötodistus, se voidaan huomioida henkilökohtaistamisprosessissa yhteisten tutkinnon osien osalta ja myös muilta osin siten kuin osaamisen tunnustamisesta säädetään ammatillisen koulutuksen säädöksissä.

Miten koulutusviennissä tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen?

Keywords Koulutusvienti Ammatillinen koulutus

EU-/ETA-alueen ulkopuolella järjestettävässä tutkintokoulutuksessa henkilökohtaistaminen tehdään samojen säädösten ja periaatteiden mukaan kuin Suomessa järjestettävässä ammatillisessa koulutuksessa. Tilauskoulutuksessa henkilökohtaistaminen ei ole pakollista, vaan siitä sovitaan asiakkaan kanssa.

Miten ammatillinen tutkinto rinnastetaan kohdemaan vastaavaan tutkintoon?

Keywords Koulutusvienti Ammatillinen koulutus

Tutkintovientiin tarkoitettuja tutkinnon perusteita on noudatettava. Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan, koulutuksessa hankitaan puuttuva osaaminen, jota seuraa näyttö. Ulkomaisen oppilaitoksen opetussuunnitelma ja maan standardit eivät vaikuta suomalaisten tutkintojen ammattitaitovaatimuksiin ellei ko. standardeihin erikseen viitata tutkintovientiin tarkoitetuissa tutkinnon perusteissa.

Näytetään 1-10/23