Usein kysytyt kysymykset


Olemme koonneet tälle sivulle tietoa Opetushallituksen eri osa-alueista. Jos et löydä vastausta, niin voit lähettää kysymyksesi lomakkeella, joka löytyy sivun alalaidasta.

6 aiheeseen liittyvää kysymystä

Avainsanat Elinikäinen ohjaus Opetus ja ohjaus Tutkinnon perusteet Ammatillinen koulutus

Kun henkilö palaa täydentämään osaamistaan jo kertaalleen suorittamassaan tutkinnossa, hän aloittaa tutkintokoulutuksensa aina voimassa olevien perusteiden mukaisesti. Voimassa olevista perusteista selviää tutkinnon sen hetkiset osaamisalat ja tutkinnon osat. Tutkinnon perusteiden uudistuessa ja muuttuessa myös osaamisaloihin ja tutkinnon muodostumiseen on voinut tulla muutoksia.  

Ammatillisessa koulutuksessa osaamista voi täydentää yksilöllisten tarpeiden mukaan suorittamalla yhden tai useampia tutkinnon osia. Joustavuutta on joihinkin tutkinnon perusteisiin lisätty muun muassa siten, että tutkinnon osien suorittamisjärjestykseen liittyviä ehtoja on pyritty poistamaan. Näin on tehty esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa.

Henkilö saa todistuksen suorittamistaan tutkinnon osista. Kun uusista tutkinnon osista muodostuu tutkinnon perusteiden määräämä osaamisala ja/tai tutkintonimike, ne merkitään tutkinnon osista annettavaan todistukseen. Maininta mahdollisesta osaamisalasta ja/tai tutkintonimikkeestä tehdään todistukseen kuitenkin vain silloin, kun opiskelijalla on entuudestaan tutkintotodistus kyseisestä tutkinnosta ja tutkinto on suoritettu voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Kysymyksen henkilöllä aiemmin suoritettu tutkinto on tehty kumoutuneiden perusteiden mukaan. Sen vuoksi hänen todistukseensa uusista tutkinnon osista ei merkitä tietoa osaamisalasta eikä myöskään mahdollista tutkintonimikettä.

Lue lisää Opetushallituksen todistusmääräyksestä (OPH-2147-2020) luvusta 2.2

Avainsanat Arviointi ja todistukset Osaamisen arviointi Tutkinnon perusteet Ammatillinen koulutus

Ravintola- ja catering-alan työtehtävissä vaaditaan hyväksytysti suoritettu hygieniapassi. Hygieniapassi on oltava elintarvikealan toimijalla, joka käsittelee elintarvikehuoneistossa pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Hygieniaosaaminen osoitetaan suorittamalla hygieniapassi hyväksytysti.

Nykyiset ravintola- ja catering-alan perustutkinnon perusteet (OPH-2707-2017) tulivat voimaan 1.8.2018 ja silloin sai vielä hygieniapassin soveltuvan tutkinnon tai koulutuksen perusteella. Elintarvikelain (1397/2019, 27 §) muutoksen jälkeen hygieniapassia ei enää myönnetä soveltuvan elintarvikealan tutkinnon tai koulutuksen perusteella vaan kaikkien on mentävä hygieniapassitestiin. Muutos on ollut voimassa 1.1.2020 alkaen. Tutkinnon tai koulutuksen perusteella ennen 31.12.2019 myönnetty hygieniapassi on edelleen voimassa lainmuutoksen jälkeen.

Tutkinnon perusteiden mukaan opiskelijan tulee noudattaa hygienialainsäädäntöä. Tutkintotodistuksen saa vain, jos opiskelija on suorittanut Ruokaviraston virallisen hygieniapassitestin hyväksytysti.

Avainsanat Osaamisen arviointi Tutkinnon perusteet Ammatillinen koulutus

Aiemmin hankittua osaamista voidaa tunnistaa ja tunnustaa osaksi tutkintoa, mikäli osaaminen vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Tunnustaminen tehdään opiskelijan esittämän toimivaltaisen viranomaisen antaman todistuksen perusteella, joten opiskelijakunnan tehtävissä hankittua osaamista ei voida tunnustaa. Sen sijaan osaamista voidaan tunnistaa. Kun opiskelijan kanssa suunnitellaan osaamisen hankkimista, niin aiemmin hankittu osaaminen otetaan huomioon, tai opiskelija ohjataan suoraan näyttöön.

Opiskelijakunnan tehtävissä hankkittua osaamista voidaan tunnistaa esimerkiksi osaksi yhteisten tutkinnon osien yhteiskunta ja työelämäosaaminen -tutkinnon osaa.

Avainsanat Tutkinnon perusteet Ammatillinen koulutus

Opiskelun voi aloittaa ainoastaan tutkintorakenteen mukaisissa tutkinnoissa noudattaen voimassa olevia tutkinnon perusteita. Pääsääntöisesti opiskelijalla on neljä vuotta aikaa suorittaa jo aloittamansa tutkinto valmiiksi tutkinnon poistuttua tutkintorakenteesta tai tutkinnon perusteiden kumouduttua.

Siirtymäajan voi tarkistee ePerusteista tutkinnon perusteen tiedoista.

Avainsanat Tutkinnon perusteet Ammatillinen koulutus

Tutkinnon perusteissa on määritelty, että kyse on paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvasta tutkinnon osasta, ei osista. Näin ollen opiskelija voi valita ko. tutkinnon osan tutkintoonsa yhden kerran. Tutkinnon osan laajuus voi vaihdella 5-15 osaamispisteen välillä.

Avainsanat Tutkinnon perusteet Ammatillinen koulutus

Ei synny.

Näytetään 1-6/6