Usein kysytyt kysymykset


Olemme koonneet tälle sivulle tietoa Opetushallituksen eri osa-alueista. Jos et löydä vastausta, niin voit lähettää kysymyksesi lomakkeella, joka löytyy sivun alalaidasta.

7 aiheeseen liittyvää kysymystä

Millä koulutuksella on kelpoinen opettamaan ammatillisia tutkinnon osia ja yhteisiä tutkinnon osia?

Keywords Opetus ja ohjaus Tutkinnon perusteet Ammatillinen koulutus

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (1150/2017) määrittää kelpoisuuden yleisellä tasolla. Asetus ei ota täsmällisesti kantaa siihen, millä tutkinnoilla esimerkiksi yhteisten tutkinnon osien osa-alueita voi opettaa. Näin ollen koulutuksen järjestäjän tehtävä on opetustehtävästä päättäessään arvioida, mikä on kulloinkin soveltuva tutkinto kyseisen osa-alueen opettamiseen (em. kelpoisuusasetuksen 14 §:n asettamissa raameissa).

Miten kauan on mahdollista suorittaa tutkintoa vanhoilla tutkinnon perusteilla?

Keywords Tutkinnon perusteet Ammatillinen koulutus

Vuoden 2021 loppuun saakka, jos opiskelija on aloittanut tutkinnon suorittamisen ennen 1.1.2018.

Ammatillisten perustutkintojen uudet perusteet tulevat voimaan 1.8.2018. Tarkoittako tämä, että kaikki opiskelijat siirtyvät noudattamaan näitä perusteita vai voiko opiskelija jatkaa samassa tutkinnossa vanhoilla perusteilla?

Keywords Tutkinnon perusteet Ammatillinen koulutus

Jos opiskelija on aloittanut perustutkinnon ennen 1.1.2018, niin hän voi jatkaa aloittamillaan tutkinnon perusteilla 31.12.2021 loppuun asti, mutta hän voi myös siirtyä uusiin perusteisiin 1.8.2018. Jos taas opiskelija aloittanut vuonna 2018 perustutkinnon suorittamisen, niin hän siirtyy 1.8.2018 voimaan tulevien perusteiden mukaan suorittamaan tutkintonsa loppuun.

Voiko opiskelija valita omaan yksilölliseen opiskelupolkuunsa useamman paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvan tutkinnon osan kunhan kokonaisuus näiden osalta ei ylitä tuota 15 osp:n rajaa?

Keywords Tutkinnon perusteet Ammatillinen koulutus

Tutkinnon perusteissa on määritelty, että kyse on paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvasta tutkinnon osasta, ei osista. Näin ollen opiskelija voi valita ko. tutkinnon osan tutkintoonsa yhden kerran. Tutkinnon osan laajuus voi vaihdella 5-15 osaamispisteen välillä.

Jos osa opiskelijoista haluaa siirtyä suorittamaan uusien perustutkinnon perusteiden mukaan 1.8.2018 ja osa haluaisi suorittaa vanhojen perusteiden mukaan, niin onko koulutuksen järjestäjällä velvollisuus tarjota koulutusta vanhojen perusteiden mukaan?

Keywords Tutkinnon perusteet Ammatillinen koulutus

Siirtymäsäännösten mukaan opiskelijalla on oikeus jatkaa tutkinnon suorittaminen loppuun 31.12.2021 asti niiden perusteiden mukaan, joilla hän on tutkinnon suorittamisen aloittanut, kun kyse on ennen vuoden 2018 alkua opintonsa aloittaneista opiskelijoista ja hän on ollut opiskelijana vuoden vaihteessa. Osaamisen hankkimisen sisällöt ja tavat henkilökohtaistetaan. Kunkin opiskelijan kohdalla suunnitellaan, mistä tutkinnon perusteissa edellytettävistä asioita hän hankkii osaamista työpaikalla, mistä oppilaitoksessa tai muualla ja milloin. 

Miten opiskelijakuntatoimintaan osallistuminen voidaan tunnustaa osaksi ammatillista tutkintoa?

Keywords Tutkinnon perusteet Ammatillinen koulutus

Opiskelijakuntatoiminnan sisältö ja opiskelijan rooli toiminnassa vaikuttaa siihen, mitä osaamista syntyy ja mitä voidaan tunnustaa osaksi suoritettavaa tutkintoa. Toiminnasta syntynyttä osaamista on mahdollista tunnustaa yhteiskunta ja työelämäosaaminen -tutkinnon osaan, kun hankittu osaaminen vastaa perusteiden osaamistavoitteita.

Kun opiskelija suorittaa opintojen aikana tutkinnon osan toisesta tutkinnosta, niin syntyykö Koski-näkökulmasta kaksi opiskeluoikeutta?

Keywords Tutkinnon perusteet Ammatillinen koulutus

Ei synny.

Näytetään 1-7/7