5 aiheeseen liittyvää kysymystä

Avainsanat Osaamisen tunnustaminen Tutkinnon perusteet Ammatillinen koulutus
  1. Opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto loppuun siirtymäajalla olevien perusteiden mukaisesti siirtymäajan puitteissa.​
  2. Siirtymäajan perusteilla opiskeleva opiskelija voi valita uudesta perusteesta valinnaisen tutkinnon osan kohtaan ”Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta”, kun kyse ei ole samasta osaamisesta, jonka hän on jo suorittanut. Uudesta perusteesta valittu tutkinnon osa tunnustetaan sisällyttämällä osaksi suoritettavaan tutkintoon.
  3. Opiskelija voi halutessaan siirtyä suorittamaan tutkintoa uuden perusteen mukaisesti. Tällöin aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan sisällyttämällä ja/tai arvioimalla osaamisen vastaavuus. Mikäli vastaavuus voidaan todeta vain osittain, opiskelija hankkii puuttuvan osaamisen. Tutkinnon osan arvosana määritellään aiemmin suoritetun ja puuttuvan osaamisen osoittamisen perusteella. Aiemmin saman tutkinnon toisesta perusteesta suoritettu valinnainen tutkinnon osa voidaan tunnustaa tutkinnon muodostumisessa kohtaan ”Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta” vain siinä tapauksessa, että ko. olevan tutkinnon osan sisältämää osaamista ei ole uudessa perusteessa.
Avainsanat Tutkinnon perusteet Ammatillinen koulutus

Ravintola- ja catering-alan työtehtävissä vaaditaan hyväksytysti suoritettu hygieniapassi. Hygieniapassi on oltava elintarvikealan toimijalla, joka käsittelee elintarvikehuoneistossa pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Hygieniaosaaminen osoitetaan suorittamalla hygieniapassi hyväksytysti.

Nykyiset ravintola- ja catering-alan perustutkinnon perusteet (OPH-2707-2017) tulivat voimaan 1.8.2018 ja silloin sai vielä hygieniapassin soveltuvan tutkinnon tai koulutuksen perusteella. Elintarvikelain (1397/2019, 27 §) muutoksen jälkeen hygieniapassia ei enää myönnetä soveltuvan elintarvikealan tutkinnon tai koulutuksen perusteella vaan kaikkien on mentävä hygieniapassitestiin. Muutos on ollut voimassa 1.1.2020 alkaen. Tutkinnon tai koulutuksen perusteella ennen 31.12.2019 myönnetty hygieniapassi on edelleen voimassa lainmuutoksen jälkeen.

Tutkinnon perusteiden mukaan opiskelijan tulee noudattaa hygienialainsäädäntöä. Tutkintotodistuksen saa vain, jos opiskelija on suorittanut Ruokaviraston virallisen hygieniapassitestin hyväksytysti.

Avainsanat Osaamisen arviointi Tutkinnon perusteet Ammatillinen koulutus

Aiemmin hankittua osaamista voidaa tunnistaa ja tunnustaa osaksi tutkintoa, mikäli osaaminen vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Tunnustaminen tehdään opiskelijan esittämän toimivaltaisen viranomaisen antaman todistuksen perusteella, joten opiskelijakunnan tehtävissä hankittua osaamista ei voida tunnustaa. Sen sijaan osaamista voidaan tunnistaa. Kun opiskelijan kanssa suunnitellaan osaamisen hankkimista, niin aiemmin hankittu osaaminen otetaan huomioon, tai opiskelija ohjataan suoraan näyttöön.

Opiskelijakunnan tehtävissä hankkittua osaamista voidaan tunnistaa esimerkiksi osaksi yhteisten tutkinnon osien yhteiskunta ja työelämäosaaminen -tutkinnon osaa.

Avainsanat Tutkinnon perusteet Ammatillinen koulutus

Opiskelun voi aloittaa ainoastaan tutkintorakenteen mukaisissa tutkinnoissa noudattaen voimassa olevia tutkinnon perusteita. Pääsääntöisesti opiskelijalla on neljä vuotta aikaa suorittaa jo aloittamansa tutkinto valmiiksi tutkinnon poistuttua tutkintorakenteesta tai tutkinnon perusteiden kumouduttua.

Siirtymäajan voi tarkistee ePerusteista tutkinnon perusteen tiedoista.

Avainsanat Tutkinnon perusteet Ammatillinen koulutus

Ei synny.

Näytetään 1-5/5