8 aiheeseen liittyvää kysymystä

Avainsanat Tutkintojen tunnustaminen

Tutkintojen tunnustamisen hakulomakkeessa on lueteltu kaikki oppiaineet, joiden aineenopetukseen Opetushallituksen tunnustamispäätöksessä voidaan antaa pätevyys.

Tällaisia oppiaineita ovat

 • äidinkieli ja kirjallisuus (suomi, ruotsi, saame)
 • toinen kotimainen kieli (suomi, ruotsi, saame)
 • vieras kieli (englanti, espanja, italia, japani, kiina, latina, portugali, ranska, saksa, venäjä, viro)
 • matematiikka
 • biologia
 • maantieto
 • fysiikka
 • kemia
 • terveystieto
 • uskonto
 • elämänkatsomustieto
 • historia
 • yhteiskuntaoppi
 • musiikki
 • kuvataide
 • käsityö
 • liikunta
 • kotitalous
 • tietotekniikka

 

Avainsanat Tutkintojen tunnustaminen

Jos sinulla on opettajan pätevyys toisesta maasta, hae kelpoisuutta samaan opettaja-ammattiin.  

Kokeile Opetushallituksen verkkosivuilla tutkintojen tunnustamisen palveluopasta. Sen avulla voit selvittää, millaista päätöstä sinun kannattaa hakea.  

Ammattikohtaisilla verkkosivuillamme on lisätietoa opettaja-ammattien tunnustamisesta. Sivuilla on myös kuvauksia opettaja-ammateista.  

Avainsanat Tutkintojen tunnustaminen

Et välttämättä tarvitse päätöstä tutkinnon tunnustamisesta. Mieti ensin, mitä haluat tehdä Suomessa. Siitä riippuu, tarvitsetko päätöksen. 

Tarvitset päätöksen, jos haluat työskennellä ammatissa, johon vaaditaan lain mukaan tietty koulutus. Tällaisia ammatteja sanotaan säännellyiksi ammateiksi. 

Tarvitset päätöksen myös, jos haluat työskennellä tehtävässä, johon vaaditaan lain mukaan korkeakoulututkinto. Tällaisia tehtäviä on etenkin valtiolla ja kunnissa. 

Et tarvitse päätöstä esimerkiksi, jos haluat  
- opiskella ja suorittaa Suomessa tutkinnon 
- työskennellä ammatissa, johon laki ei vaadi tiettyä koulutusta. 

Näissä tilanteissa voit hakea opiskelupaikkaa tai työtä ulkomaisella tutkinnolla ilman tunnustamispäätöstä. Oppilaitos tai työnantaja arvioi osaamistasi. 

Verkkosivuilla on lista säännellyistä ammateista. Kokeile verkkosivuilla myös tutkintojen tunnustamisen palveluopasta. Sen avulla voit selvittää, tarvitsetko päätöstä.

 

Avainsanat Tutkintojen tunnustaminen

Hae päätöstä sähköisellä lomakkeella. Lomake on Opintopolku-palvelussa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Lue lomakkeen ohjeet huolellisesti ennen kuin lähetät hakemuksen.

 

Avainsanat Tutkintojen tunnustaminen
Avainsanat Tutkintojen tunnustaminen

Tutkinnon tunnustamishakemuksen käsittely kestää yleensä enintään kahdesta kolmeen kuukautta. Käsittely on nopeampaa, jos hakemuksessa on heti mukana kaikki tiedot ja todistukset. 

Voit nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä näin: 
- Lue ohjeet ja täytä hakemus huolellisesti.  
- Lue sähköpostiasi. Jos saat viestin Opetushallitukselta, vastaa siihen nopeasti. Tarkista myös roskapostit.

Avainsanat Tutkintojen tunnustaminen

Opetushallitus ei tee päätöksiä oman äidinkielen opettajan pätevyydestä.

Opetushallitus voi tehdä päätöksiä ulkomaisen tutkinnon tuottamasta pätevyydestä sellaisiin tehtäviin, joihin on lainsäädännössä määritelty kelpoisuusvaatimus.

Oman äidinkielen opetusta järjestetään yleensä perusopetusta täydentävänä oppilaan oman äidinkielen opetuksena. Täydentävänä opetuksena annettavaan oman äidinkielen opetukseen ei ole lainsäädännössä määriteltyjä kelpoisuusvaatimuksia. Tällöin opetuksen tai koulutuksen järjestäjä määrittää, millainen pätevyys ja millaista osaamista opettajalta vaaditaan.

Avainsanat Tutkintojen tunnustaminen

Aineenopettajan kelpoisuusvaatimuksena on 

 • ylempi korkeakoulututkinto, 
 • vähintään 60 tai vähintään 120 opintopisteen laajuiset opetettavien aineiden opinnot ja 
 • vähintään 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

Olet suorittanut Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon. 

Voit hakea Opetushallitukselta päätöstä ulkomaisen opettajankoulutuksesi rinnastamisesta Suomessa suoritettaviin vähintään 60 opintopisteen laajuisiin opettajan pedagogisiin opintoihin. Tällaisissa päätöksissä määrätään yleensä Suomessa suoritettavia täydentäviä opettajan pedagogisia opintoja.  

Opetettavan aineen opintojen osalta kelpoisuuden voi osoittaa joko Opetushallituksen rinnastamispäätöksellä tai yliopiston antamalla vastaavuustodistuksella. Jos Suomessa suorittamaasi ylempään korkeakoulututkintoon sisältyy matematiikan opintoja, selvitä ensin, voiko tutkinnon myöntänyt suomalainen yliopisto antaa sinulle vastaavuustodistuksen. 

Näytetään 1-8/8