Uutinen

Oppimisen tuen neuvontapalvelu aloittaa toimintansa

Ajankohtaista
Askarruttavatko oppimisen ja koulunkäynnin tuen kysymykset? Mietityttääkö kolmiportainen tuki? Opetushallitus ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri ovat yhteistyössä luoneet palvelun, joka tarjoaa tietoa ja neuvoja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa perusopetuksen opettajille, rehtoreille ja huoltajille sekä sivistystoimelle.

Palvelusta saa neuvoja esimerkiksi oppimisen tuen järjestelyihin koulussa tai lakien ja normien tulkitsemiseen sekä soveltamiseen. Kysymyksiin vastaavat Oulussa, Jyväskylässä, Mikkelissä, Kuopiossa ja Helsingissä työskentelevät Valterin asiantuntijat. Tarvittaessa palvelun asiantuntijatiimissä etsitään ratkaisuja moniammatillisesti ja yhdessä Opetushallituksen erityisosaajien kanssa.

– Neuvontapalvelussa voimien yhdistämisen suurena etuna on, että voimme hyödyntää Valterin asiantuntijoiden kentän tuntemuksen ja alueellisen oppimisen tuen tilanteen tuntemuksen sekä Opetushallituksen osaamisen juridisissa kysymyksissä, sanoo opetusneuvos, Perusopetus- ja varhaiskasvatusyksikön päällikkö Ulla Laine.

Palvelun kehittämistä jatketaan syksyn 2018 aikana asiakkailta saatavien kokemusten ja palautteiden perusteella.

– Palvelua kehittämällä voimme entistä tehokkaammin jakaa ja kasvattaa osaamista tuen aiheissa myös valtakunnallisesti. Lähdemme liikkeelle puhelinpalveluna. Kouluvuoden aikana saamamme kokemukset ohjaavat meitä palvelun edelleen kehittämisessä, Laine sanoo.
Palvelun avulla tuetaan lapsen ja nuoren koulunkäyntiä

Tänään avattuun Oppimisen tuen neuvontapalveluun voi ottaa yhteyttä soittamalla Oppimisen tuen neuvonnan sihteerille numeroon 0295 332 900. Puhelinpalveluun voi soittaa joka arkipäivä klo 9–15. Valterin asiantuntijat soittavat yhteydenottopyynnön saatuaan kysyjille joko samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä klo 14–16.

Valteri on Opetushallituksen alaisuudessa toimiva valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, joka tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin.

Lisätietoa