Uutinen

Ammatillinen koulutus ─ Mitä väliä kielellä?

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus
Kuvituskuva puualan opiskelusta

Kieli on oppimisen tärkein voimavara. Kun oppilaitoksessa toimitaan kielitietoisesti, se tarkoittaa, että kielen merkitys tunnistetaan ja ymmärretään osana opittavaa asiaa ja ammattia. Oppiminen tehostuu, kun opiskelija saa mahdollisuuden kysyä ja tulkita opittavaa asiaa niin, että hän ymmärtää opittavien asioiden merkityksen. Lisäksi kielitietoisella opiskelijalla on erinomaiset edellytykset saavuttaa työelämässä ja jatko-opinnoissa tarvittava osaaminen. 

Opiskelijoiden ammatillisen kielitaidon kehittyminen edellyttää, että opettajat tiedostavat kielen merkityksen osana ammatin oppimista. Opettajia tulee kannustaa tunnistamaan niitä erityispiirteitä, joita oman alan kieleen ja viestintään liittyy. Myös työpaikoilla tulee huolehtia, että työpaikkaohjaajilla on valmiuksia kielitietoiseen ohjaamiseen. 

Kielitietoisuus on osa ammatillisen koulutuksen tasa-arvoa, oppijoiden hyvinvointia ja ammatillisen koulutuksen laatua, yksikön päällikkö Kati Lounema Opetushallituksesta toteaa. Koulutuksen järjestäjien tulisikin tukea opetus- ja ohjaushenkilöstönsä kielitietoisuuden avartumista. Kati Lounema kannustaa ammatillisen opetuksen parissa toimivia hakeutumaan kielitietoisuutta vahvistavaan täydennyskoulutukseen ja tutustumaan aihetta käsitteleviin ohjeisiin ja oppaisiin. Oppimisessa myös vuorovaikutus kielitietoisissa ekosysteemeissä on merkityksellistä.

Kielitietoinen ammatillinen koulutus on aiheena Tampereella 22.11.2019 seminaarissa, jonka järjestävät Opetushallitus, Kieliverkosto ja TAMK ammatillinen opettajankoulutus. Seminaarissa avataan kielitietoisuuden merkitystä laadukkaan opetuksen ja oppimisen näkökulmasta otsikolla ”Ammatillinen koulutus – mitä väliä kielellä?”

Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille kiinnostuneille. Ammatillisten tutkinnon osien, yhteisten tutkinnon osien tai ammatillisen opettajankoulutuksen opettaja, opettajaksi opiskeleva, tai tutkija tai hallintohenkilökunnan edustaja, lämpimästi tervetuloa seminaariin!