Uutinen

Ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä kysyttävät lisätiedot vuoden 2020 vaikuttavuusrahoitukseen

Palvelut Ammatillinen koulutus Valtionosuudet Rahoitus

VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN 
 - Ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä kysyttävät lisätiedot vuoden 2020 vaikuttavuusrahoitukseen 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista (415/2018) 13 a§:n mukaisesti koulutuksen järjestäjän tulee vahvistaa 31.8.2019 mennessä Opetushallitukselle opiskelijapalautekyselyjen kohteena olleiden ja opiskelijapalautekyselyihin vastanneiden opiskelijoiden määrän.

Opiskelijapalautteen perusteella myönnettävän vaikuttavuusrahoituksen perusteena käytetään varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden heinäkuun ensimmäisen päivän ja varainhoitovuotta edeltäneen vuoden kesäkuun viimeisen päivän välisenä aikana

  1. ammatillisen tutkintokoulutuksen aloittaneiden antamaa opiskelijapalautetta;
  2. ammatillisen tutkinnon suorittaneiden antamaa opiskelijapalautetta; sekä
  3. ammatillisen tutkinnon osan tai osia suorittaneiden antamaa opiskelijapalautetta.

Vuoden 2020 rahoituksen perusteena käytetään ajanjaksolla 1.7.2018–30.6.2019 aloittaneiden ja tutkinnon tai tutkinnonosan suorittaneiden antamaa palautetta.

Koulutuksen järjestäjän nimenkirjoitusoikeuden omaava vahvistaa ARVO-järjestelmään tallennetut tiedot 31.8.2019 mennessä oheisella lomakkeella Opetushallituksen kirjaamoon joko kirjeitse tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen kirjaamo (at) oph.fi .

Koulutuksen järjestäjä vastaa opiskelijapalautteen keräämisestä. Valtionosuuden saajan tulee tallentaa ARVO-järjestelmään palautekyselystä annettavat tiedot. Tietojen ilmoittamisesta on lähetetty koulutuksen järjestäjille kirjeenä ohje 8.7.2019.

Lisätietoja kyselystä ja neuvoja lomakkeiden tulostukseen tai www-tallennukseen liittyvissä ongelmissa saa Opetushallituksen Valtionosuudet -yksikön sähköpostiosoitteesta
valtionosuudet (at) oph.fi sekä ARVO-järjestelmän pääkäyttäjiltä osoitteesta arvokyselyt (at) oph.fi tai puhelimitse suoraan yksikön asiantuntijoilta, joiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://www.oph.fi/fi/palvelut/tietoa-valtionosuuksista#anchor-yhteystiedot.