Uutinen

Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpanon valtionavustushaun tilanne

Avustukset Ammatillinen koulutus Valtionosuudet Laatu ja kehittäminen

Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamisen valtionavustushaussa hakemuksia saapui 14 kappaletta ja haettu summa oli koordinoinnit mukaan luettuna yhteensä 4 410 919€.

Valtionavustuksella on tarkoitus tukea koulutuksen järjestäjiä vuoteen 2030 luotaavan laatustrategian toteuttamisessa. Haettavana oli yhteensä 4 miljoonaa euroa strategiakauden alkuvuosiin ajoittuviin toimenpiteisiin.  

Rahoitusta haettiin kaikkiin neljään painopisteeseen:

  1. Laadunhallinta on kokonaisvaltaista.
  2. Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana.
  3. Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa.
  4. Toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti.

Eri verkostohankkeiden yhteisten painopisteiden pohjalta muodostetaan kehittämisryhmiä, joille kullekin nimetään verkostohankkeiden koordinaattoreista painopistekoordinaattori. Hakemuksia painopistekoordinointeihin tuli kaksi, painopisteeseen 3 ja 4. Painopisteiden  1 ja 2 osalta Opetushallitus suunnittelee koordinoinnin toteuttamisen.

Päätökset tullaan tekemään joulukuun 2019 aikana.