Uutinen

Ammatillisen koulutuksen uusissa liikuvuushankkeissa työelämälähtöisyys vahvasti mukana

Ohjelmat Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen
Erasmus+ ohjelman hakukierroksella 2019 myönnettiin ammatillisen koulutuksen kansainväliseen liikkuvuuteen tukea yhteensä 7,6 miljoonaa euroa. Kaikkiaan 49 ammatillisen koulutuksen organisaatiota ja neljä verkostoa saivat tukea opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuteen ja voivat näin lähettää ulkomaanjaksoille yhteensä reilut 4 100 henkilöä. Työelämäyhteistyö ja joustavat henkilökohtaiset oppimispolut korostuivat liikkuvuushankkeiden suunnitelmissa monin eri tavoin.
Kuvituskuva: Mekaanikko auton alla

Ensimmäistä kertaa Suomessa oppilaitosten ohella myös oppisopimuksella kouluttavalle yritykselle myönnettiin tukea opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien liikkuvuusjaksoihin. Työelämäyhteistyön merkeissä myös moni oppilaitos järjestää henkilöstöliikkuvuutta paitsi henkilöstölleen, myös koulutus- ja oppisopimustyöpaikkojen työpaikkaohjaajille. Useat oppilaitoksen olivat myös tarttuneet mahdollisuuteen pilotoida opiskelijoiden pienryhmissä toteuttavia liikkuvuusjaksoja. Myös uutta teknologiaa halutaan testata ja ottaa käyttöön liikkuvuuden edistämiseksi. Eräässä hankkeessa tavoitteena on toteuttaa digipedagogiikkaa lisätyn todellisuuden laitteiden avulla työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin sekä opiskelijan ohjaukseen.

Suurin osa tuesta eli 4,9 miljoonaa euroa myönnettiin niille 30 organisaatiolle, jotka ovat saaneet Erasmus+ ohjelman liikkuvuusperuskirjan eli nk. akkreditoinnin. Loput tuesta eli 2,7 miljoonaa euroa myönnettiin 23 organisaatiolle, joilla ei ole akkreditointia. Näiden joukossa oli useita uusia ja pieniäkin toimijoita, joiden tarkasti suunnitellut liikkuvuustoiminnot varmasti tuovat osallistujille ja organisaatioihin paljon uutta osaamista.

Erasmus+ ohjelma tarjoaa tukea niin opiskelijoiden kuin henkilöstönkin liikkuvuuteen. Henkilöstön liikkuvuusjaksot tarjoavat mahdollisuuksia kehittää niin opettajien kuin muun henkilöstön tai esimerkiksi vaikka työpaikkaohjaajien osaamista. Hyvin suunnitellut henkilöstön liikkuvuusjaksot ulkomaisessa oppilaitoksessa tai työpaikassa ovat myös väline organisaation sekä kansainvälisen toiminnan strategiseen kehittämiseen. Myönnetty tuki mahdollistaa yhteensä 1104 henkilöstön ulkomaanjaksoa.

Opiskelijaliikkuvuuteen voivat osallistua ammatillisen koulutuksen opiskelijat VALMA-opiskelijoista oppisopimusopiskelijoihin. Nyt myönnetty tuki mahdollista seuraavina vuosina yhteensä 3030 opiskelijan ulkomaanjakson. Tasavertaisten mahdollisuuksien takaamiseksi hankkeissa myönnetään tukea erityistä tukea tarvitseville sekä muun muassa sosioekonomisesti heikommassa asemassa oleville opiskelijoille.